Lokal innarbeidelse av et varemerke

Varemerker som er lokalt innarbeidet kan ikke registreres. Kravet er at omsetningskretsen i Norge skal oppfatte varemerket som «noens særlige kjennetegn», og da er det ikke nok å vise til at man har brukt varemerket i et bestemt område.

Lokalt innarbeidede varemerker har likevel vern mot forvekselbare merker. Dette betyr at du kan hindre andre i å registrere ditt lokalt innarbeidede varemerke.

For å hindre andre i å registrere ditt lokalt innarbeidede varemerke kan du sende inn en protest under søknadsbehandlingen eller en innsigelse innen tre måneder etter at varemerket ble kunngjort registrert.
Du kan lese mer om protest og innsigelse på siden om «Klageordninger»

Hvis du sender inn en protest eller en innsigelse, må du dokumentere at du har en innarbeidet varemerkerettighet. Det er viktig å være oppmerksom på at Patentstyret deretter gjennomfører en vanlig vurdering av forvekselbarhet når vi vurderer om et varemerke er i strid med et innarbeidet varemerke.

Hvis varemerket har vært kunngjort registrert i over tre måneder, er innsigelsesfristen utløpt. I slike tilfeller kan du ikke sende inn krav om at registreringen er ugyldig på bakgrunn av ditt lokalt innarbeidede varemerke.

Regelverk

Se varemerkeloven §§ 16 og 35. (lenken går til Lovdata)

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: