Omklassifisering klasse 42

Har du en registrering hvor varefortegnelsen inneholder klasse 42 og ordlyden er «Hele klassen»? Denne ordlyden kan ikke lenger brukes, og du må nå spesifisere konkret hvilke tjenester registreringen gjelder.

I 2000 ble klasse 42 splittet i klassene 42, 43, 44 og 45. Enkelte tjenester er også flyttet til andre klasser.

I de seks utgavene av klassifikasjonslistene (Nice-listene) nedenfor, kan du finne ut hvilke tjenester klasse 42 inneholdt de årene ordlyden «hele klassen» ble godtatt.

Du må selv finne ut hvilke tjenester din registrering opprinnelig ble gitt vern for den gangen du sendte inn varemerkesøknaden (søknadsåret for registreringen).

Årstallet finner du i registreringen din. Når du har funnet tjenestene du har vern for, bruker du Produktvelgeren for å få hjelp til å finne gjeldende ordlyd for tjenestene og riktig klassenummer.

Utgave 1: Søknadsdato med årstall 1961 – 1970 (PDF)
Utgave 2: Søknadsdato med årstall 1971 – 1980 (PDF)
Utgave 3: Søknadsdato med årstall 1981 – 1982 (PDF)
Utgave 4: Søknadsdato med årstall 1983 – 1986 (PDF)
Utgave 5: Søknadsdato med årstall 1987 – 1991 (PDF)
Utgave 6: Søknadsdato med årstall 1992 – 1996 (PDF)

Klassifikasjonslistene på andre språk 
De seks Nice-klassifikasjonslistene finnes også på fransk og engelsk hos WIPO, og på dansk hos den danske Patent- og Varemærkestyrelsen (PVS):

WIPO: Previous editions of the Nice Classification
PVS (Danmark): Særligt om Nice-klassifikationen

Har du spørsmål? Ta kontakt med kundesenteret vårt på telefon 22 38 73 00.

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: