Priser varemerke

Hva koster det å registrere et varemerke, fellesmerke eller ansvarsmerke?

Varemerke

Søknadsgebyr varemerke

Når du leverer inn en varemerkesøknad, må du betale et søknadsgebyr.
Søknadsgebyret dekker vår behandling av søknaden, og blir ikke refundert selv om søknaden avslås eller trekkes tilbake.

Fornyelse varemerke

Registreringen varer i 10 år fra søknadsdatoen. Du kan fornye registreringen din hvert 10. år et ubegrenset antall ganger. Vi fakturerer ikke fornyelser, men du vil motta et varselbrev ca 2 måneder før registreringen opphører.

 • Fornyelsesavgift i inntil tre klasser: kr 2600
 • Tilleggsavgift for hver klasse utover tre: kr 1000
 • Tilleggsavgift der krav om fornyelse leveres etter utløpet av registreringsperioden: kr 550
 • Mer informasjon om fornyelse

Andre avgifter og gebyrer varemerke

 • Søknad om endring i et registrert varemerke: kr 1200
 • Innsigelse mot annens registrerte varemerke: gratis
 • Krav om administrativ overprøving av et varemerke: kr 4000 
 • Begjæring fra tredjepart om slettelse av et varemerke: kr 1900
 • Deling av en søknad: kr 2900 for inntil 3 klasser og tilleggsgebyr kr. 750 for hver klasse over 3
 • Gjenopptagelse av søknadsbehandlingen: kr 550
 • Melding om overdragelse/fusjon: gratis
 • Melding om navn/adresseendring: gratis

Vi fakturerer disse avgiftene og gebyrene.

Internasjonal registrering varemerke

 • For Patentstyrets behandling av en søknad om internasjonal registrering av et varemerke kr 800. Gebyret vil bli fakturert.
 • Andre gebyrer og avgifter som nevnt i Madrid-protokollen betales direkte til Det internasjonale byrå.

Fellesmerke

Søknadsgebyr fellesmerke

Når du leverer inn en søknad om registrering av et fellesmerke, må du betale et søknadsgebyr. 

 • Søknadsgebyr for registrering i inntil tre klasser: kr 4000
 • Tilleggsgebyr for hver klasse hvis du ønsker å registrere varemerke i flere enn tre klasser: kr 1650

Fornyelse fellesmerke

Registreringen varer i 10 år fra søknadsdatoen. Du kan fornye registreringen din hvert 10. år et ubegrenset antall ganger. Disse gebyrene vil ikke bli fakturert, men du vil motta et varselbrev ca 2 måneder før registreringen opphører.

 • Fornyelsesavgift i inntil tre klasser: kr 5150
 • Tilleggsavgift for hver klasse utover tre: kr 2100
 • Tilleggsavgift der krav om fornyelse leveres etter utløpet av registreringsperioden: kr 1200
 • Mer informasjon om fornyelse

Ansvarsmerke

Søknadsavgift ansvarsmerke

Når du leverer inn en søknad om registrering av et ansvarsmerke, må du betale et søknadsavgift. 

 • Søknadsavgift for registrering: kr 1000

Fornyelse ansvarsmerke

Beskyttelsen varer i 10 år og kan fornyes hvert 10. år et ubegrenset antall ganger. Disse avgiftene vil ikke bli fakturert, men du vil motta et varselbrev ca 2 måneder før registreringen opphører.

 • Fornyelsesavgift: kr 700
 • Tilleggsavgift der krav om fornyelse leveres etter utløpet av utløpsdato (forsinkelsesavgift): kr 300
 • Mer informasjon om fornyelse

Forskrift om registrering av ansvarsmerker (lenken går til Lovdata)

Andre avgifter ansvarsmerke

 • Krav om administrativ overprøving av et ansvarsmerke: kr 2500
 • Gjenopptagelse av søknadsbehandlingen for ansvarsmerke: kr 500

Vi fakturerer disse avgiftene.


Betaling av avgifter og gebyrer

Alle betalingsfrister er absolutte. Du må derfor betale avgiften eller gebyret i god tid innen fristen for å unngå forsinkelsesgebyrer, og mulig henleggelse av din søknad eller registrering. Beløpet skal være på Patentstyrets konto innen fristens utløp. 

Fornyelsesavgifter kan betales fra 12 måneder før forfall og inntil 6 måneder etter forfall, mot at det betales en tilleggsavgift. Du fornyer enkelt via betalingstjenesten vår.

Vi godtar ikke betaling av avgifter og gebyrer med sjekk eller kontant.


Prioritetsdokument og bekreftelser

Lenker til regelverket

For mer utfyllende informasjon om avgiftene og gebyrer, se Lovdata:

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: