Regelverk - varemerke

Varemerkeloven, varemerkeforskriften, informasjon om klassifisering, rutineendringer og harmoniseringsprosjekter, samt andre relevante lover og forskrifter på varemerkeområdet.

Varemerkeloven og varemerkeforskriften

EU-varemerkedirektivet

Andre lover og forskrifter

(lenkene går til Lovdata)

Klassifisering

Endringer i varemerkerutiner

Harmoniseringsprosjekter i EU

Patentstyret har mange løpende prosjekter om harmonisering av varemerkeområdet slik at vi får mest mulig lik praksis som i EU.

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: