Varemerke: regelverk og snarveier

Utvalgte sider om varemerker: lover og forskrifter, klassifisering, søknadsinnlevering, priser, endringer i rutiner, internasjonale avtaler, harmoniseringsprosjekter, varemerketidende, klageordninger.

Søk i Patentstyrets database

Søk i Patentstyrets database

Varemerkeloven og varemerkeforskriften

Lov om varemerke - varemerkeloven (lenken går til Lovdata)

Forskrift til varemerkeloven - varemerkeforskriften (lenken går til Lovdata)

Norwegian Trademarks Act (uoffisiell oversettelse)

Norwegian Trademark Regulations (uoffisiell oversettelse)

Klassifisering

Produktvelger (ligger i søketjenesten vår)

Klassifisering av varer og tjenester (generell informasjon)

Liste over varer og tjenester - med forklarende bemerkninger (PDF-fil)

Liste på engelsk (Nice Classification) (lenke går til WIPOs nettsider)

Kryssgranskingsliste (PDF-fil)

Norsk varemerketidende

Norsk varemerketidende i PDF-format 

Søknadsinnlevering og skjemaer

Ny søknad med veiviser (anbefales - kort saksbehandlingstid)

Ny søknad om varemerke (lenke til Altinn)

Korrespondanse til Patentstyret  (lenke til Altinn)

Skjemaer

Priser og betaling

Priser

Betalingsinformasjon

Betalingsforskriften (lenke til Lovdata)

Endringer i varemerkerutiner

Oversikt over endringer og presiseringer i rutiner, lover og forskrifter

Harmoniseringsprosjekter i EU

Patentstyret er involvert i flere prosjekter om harmonisering av varemerkeområdet med EU.
Oversikt over prosjektene

Internasjonale avtaler

EU-varemerkedirektivet (Directive to approximate the laws of the Member States relating to trademarks)

Tidligere varemerkedirektiv:
- Directive 2008/95/EC
First Council Directive 89/104/EEC

EU-varemerke - regelverk (lenke til EUIPO)

Madridprotokollen (lenke til WIPO)

Klageordninger

Klageordninger for varemerker

Klageordninger for foretaksnavn

Klagenemnda for industrielle rettigheter (lenke til KFIR)

Avgjørelser avsagt av KFIR (lenke til KFIR)

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: