Søk varemerke i Norge

For å søke om varemerkeregistrering i Norge leverer du en søknad om registrering av varemerke til Patentstyret. Både bedrifter og enkeltpersoner kan søke.

Søk varemerke med søknadsveiviseren

Gjennom søknadsveiviseren kan du fylle ut søknaden, sende, betale og få kvittering i én operasjon. Her vil kvitteringen være tilgjengelig i ettertid. Underveis i prosessen får du nyttige tips og alt du gjør lagres.

Når du har levert søknaden din vil all videre korrespondanse i søknadsbehandlingen mellom deg og oss foregå digitalt. Brev vil bli tilgjengelig under "Mine meldinger" og i meldingsboksen din i Altinn.

Har du allerede startet en søknad eller sendt en søknad?

Gå til «Mine søknader under arbeid eller sendte søknader»

Hva koster det?

Bruker du søknadsveiviseren for å lage søknaden din får du korrekt pris kalkulert underveis.
Se oversikt over priser for varemerkeregistrering

Andre måter å søke på

 1. Fellesmerke eller utradisjonelt varemerke: Du må bruke søknadsskjemaet vårt i Altinn hvis du skal søke om fellesmerke eller et utradisjonelt varemerke (for eksempel lydmerke eller tre-dimensjonalt). 
  Søk via Altinn
 2. Du kan også bruke søknadsskjemaet vårt i Altinn hvis du ønsker å få faktura, istedenfor å betale online.
  Vær oppmerksom på at saksbehandlingstiden vil da bli lenger. Hvis kort saksbehandlingstid er viktig for deg, bør du bruke søknadsveiviseren (lenken øverst på siden).
  Søk via Altinn
 3. Har du ikke norsk personnummer?
  Å lage en digital varemerkesøknad krever innlogging, og dermed norsk personnummer. Hvis du ikke har et slikt nummer må du bruke søknadsskjemaet i PDF- eller ODT-format. Dette skjemaet skal skrives ut og sendes til Patentstyret med vanlig post, eller som vedlegg til e-post.
  Lenke til PDF- og ODT-skjemaer

Vedlegg

Ønsker du hjelp?

Ta kontakt med oss i Patentstyret hvis du ha spørsmål om hvilken rettighet som passer best til din virksomhet. Du kan ringe kundesenteret vårt på 22 38 73 00 og snakke med en veileder eller en saksbehandler. Du kan også avtale et møte med oss.

Søk varemerke i andre land

Hvis du ønsker å beskytte varemerket ditt i andre land, må du søke registrering i det enkelte land. Ønsker du å søke beskyttelse i et større antall land, kan det være enklere og billigere å levere inn en internasjonal registreringssøknad ved bruk av Madrid-protokollen eller søke om registrering av EU-varemerke.  
Les mer om registrering av varemerket ditt i andre land

Fornyelse

Les mer om hvordan du fornyer en eksisterende varemerkeregistrering

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: