Søk varemerke i Norge

For å søke om varemerkeregistrering i Norge leverer du inn en søknad om registrering av varemerke til Patentstyret. Både bedrifter og enkeltpersoner kan søke.

Send søknaden via Altinn

Send inn varemerkesøknaden din via Altinn. Du får kvittering umiddelbart og all videre korrespondanse i søknadsbehandlingen mellom deg og oss vil foregå via Altinn.

Velg riktig dokument- eller filformat i den elektroniske søknaden din, slik at Patentstyret kan åpne dokumentene dine.

Skal du sende oss et brev i en søknad eller registrering?

Vi anbefaler at du bruker skjemaet for korrespondanse i Altinn. Du får kvittering umiddelbart.

Hvis du ikke kan bruke Altinn av ulike grunner, kan du sende en e-post til post@patentstyret.no.

Ikke norsk personnummer?

For å sende inn søknaden via Altinn må du ha et norsk personnummer. Hvis du ikke har et slikt nummer må du bruke søknadsskjemaet vårt i PDF- eller ODT-format. Dette skjemaet skal skrives ut og sendes til Patentstyret med vanlig post, eller som vedlegg til e-post.

Det er viktig at søknaden din er korrekt og fullstendig når du leverer den inn. Du kan ikke endre den senere til å omfatte noe som ikke fremgikk av søknaden da den ble innlevert.

Fornyelse

I andre land

Hvis du ønsker å beskytte varemerket ditt i andre land, må du søke registrering i det enkelte land. Ønsker du å søke beskyttelse i et større antall land, kan det være enklere og billigere å levere inn en internasjonal registreringssøknad ved bruk av Madrid-protokollen eller søke om registrering av EU-varemerke.  

Andre typer skjemaer

Følgende skjemaer finner du i PDF-format på siden Skjemaer:

  • søknad om registrering av ansvarsmerke for gull-, sølv- og platinavarer
  • administrativ overprøving av foretaksnavn
  • melding om overdragelse/fusjon
  • fullmakt
  • navne-/adresseendring
  • melding om lisens
  • andre endringer

Hva koster det?

Se priser varemerke

Takk for din tilbakemelding!
Denne siden ble sist endret: