Takk for søknaden din om varemerkeregistrering

Vi har samlet viktig informasjon til deg om saksgangen videre.

Hva skjer nå?

Hvis du har valgt produkter fra produktvelgeren i søknaden din, vil du innen 3 uker få svar på om vi kan registrere varemerket ditt eller ikke. Hvis du har skrevet inn egendefinerte produkter, vil saksbehandlingstiden kunne være 4-6 måneder.
Sjekk oppdatert status for behandlingstid for varemerker

Hvis alt er i orden med søknaden, vil vi publisere registreringen i Varemerketidende og sende deg et registreringsbevis. Finner vi derimot hindringer mot å registrere merket, vil du motta det vi kaller en «første realitetsuttalelse».

Brev i forbindelse med en søknad eller registrering

En realitetsuttalelse er en vurdering og ikke en endelig avgjørelse. Hvis du er uenig i vurderingen vår, må du innen den oppgitt fristen sende oss et svar med begrunnelse for ditt syn.

Hvis du skal sende oss et brev, anbefaler vi at du bruker skjemaet for korrespondanse i Altinn: Korrespondanse til Patentstyret. Du vil få en kvittering umiddelbart. Hvis du ikke kan bruke Altinn av ulike grunner, kan du sende en e-post til post@patentstyret.no.

Viktige tidsfrister

Det er viktig at du svarer på brev fra oss innen de oppgitte svarfristene. Hvis du ikke overholder fristene vil søknaden din bli henlagt. Trenger du ekstra tid til å svare på brevene våre, kan du innen den opprinnelige fristen be oss om å forlenge den.

Varemerkebeskyttelse utenfor Norge

Hvis du vil beskytte varemerket ditt i andre land, må du søke direkte i hvert enkelt land eller bruke et internasjonalt søknadssystem. Det er viktig at du søker i utlandet før det er gått seks måneder fra du leverte inn søknaden i Norge. Da får du såkalt «prioritet», som betyr at vernet får samme virkningstidspunkt som i Norge. Denne fristen må du passe på selv.
Les mer om varemerkebeskyttelse utenfor Norge

Følg saken din i Patentstyrets database

Normalt vil søknaden din bli offentliggjort i databasen vår 48 timer etter at vi har mottatt den. Vi gjør oppmerksom på at all skriftlig kommunikasjon relatert til søknaden din er synlig for alle.

I søketjenesten vår, search.patentstyret.no, kan du følge med på saksgangen i dine egne og andres søknader og registreringer etter at disse er gjort allment tilgjengelige. Du kan også sette opp varsling (alert.patentstyret.no/about) slik at du får beskjed når det skjer noe i saken eller når forfallsdato for fornyelse av varemerket nærmer seg. Du kan også se hvilke avgifter eller gebyrer som er betalt i saken, og hvilke som ligger til betaling.

Advarsel mot falske fakturaer

Bare Patentstyret kan kreve betaling for denne søknaden. Ikke betal hvis du mottar fakturaer knyttet til søknaden fra andre enn oss. Misbruk av data fra offentlige registre er et økende problem. Er du usikker, ta kontakt med kundesenteret vårt (telefon 22 38 73 00). Les mer om dette: Advarsel mot falske fakturaer.

Trenger du hjelp?

Patentstyret er en offentlig, nøytral myndighet som tildeler rettigheter. Veiledning og råd fra oss vil først og fremst være knyttet til saksbehandlingen. Ta kontakt med kundesenteret vårt 22 38 73 00.

Trenger du mer individuelle og taktiske råd, anbefaler vi å bruke et patentkontor, IPR-rådgiver eller en annen privat aktør som er ekspert på området. Se oversikten på iprhjelp.no.


SøknadsprosessenMer informasjon om søknadsprosessen

Adresseendring: Husk å gi oss beskjed hvis du endrer adresse. Bruk skjemaet i Altinn.

Ord og uttrykk: Oversikt over faguttrykk

Lover og forskrifter: På varemerkeområdet

Hold deg oppdatert! Se oversikten over Patentstyrets kurs og gratis arrangementer om IPR, og motta invitasjoner til disse

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: