Søk varemerke i Norge

Vi anbefaler at du leser alle 10 punktene før du trykker «Start ny varemerkesøknad».

5. Hva koster det?

Å søke om varemerkeregistrering koster kr 2900, og inkluderer én klasse. Søknadsgebyret dekker vår behandling av søknaden, og blir ikke refundert selv om søknaden avslås eller trekkes tilbake.

Velger du varer eller tjenester utover én klasse, må du betale kr 750 i tilleggsavgift for hver ekstra klasse (beregnet pris vises underveis når du fyller ut søknaden). Innenfor en klasse kan du ha med flere produkter.

Du betaler ved innsending.
For å søke, klikk på knappen: «Start ny varemerkesøknad»

Betaling med faktura istedenfor online

Hvis du ønsker å få faktura, istedenfor å betale online, må du bruke søknadsskjemaet vårt i Altinn. Men vær oppmerksom på at saksbehandlingstiden vil da bli betydelig lenger.
Søk via Altinn
Hvis kort saksbehandlingstid er viktig for deg, bør du bruke denne søknadsveiviseren - klikk på knappen «Start ny varemerkesøknad».

Forny registreringen din

Hvis varemerket blir registrert, er registreringen gyldig i ti år. Deretter kan du velge å fornye rettigheten mot å betale en avgift.
For mer informasjon om hva det koster, se prislisten 
Les hvordan du fornyer registreringen din

 

Har du lest alle 10 punktene øverst på siden?