Søk varemerke i Norge

For å søke om varemerke i Norge leverer du en søknad om registrering av varemerke til Patentstyret. Både bedrifter og enkeltpersoner kan søke. Det er flere ting du bør tenke på før du leverer søknaden din. Vi anbefaler at du leser alle 10 punktene før du trykker "Start søknaden" nederst.

5. Hva koster det?

Å søke om varemerkeregistrering koster kr 2900, og inkluderer tre klasser.

Velger du varer eller tjenester utover tre klasser, må du betale kr 750 i tilleggsavgift for hver ekstra klasse (beregnet pris vises underveis når du fyller ut søknaden). Innenfor en klasse kan du ha med flere produkter.

Du betaler ved innsending.
For å søke, klikk på knappen nederst til venstre: «Start varemerkesøknaden»

Betaling med faktura istedenfor online

Hvis du ønsker å få faktura, istedenfor å betale online, må du bruke søknadsskjemaet vårt i Altinn. Men vær oppmerksom på at saksbehandlingstiden vil da bli betydelig lenger.
Søk via Altinn
Hvis kort saksbehandlingstid er viktig for deg, bør du bruke denne søknadsveiviseren - se den grønne knappen nederst til venstre «Start eller fortsett varemerkesøknaden».

Forny registreringen din

Hvis varemerket blir registrert, er registreringen gyldig i ti år. Deretter kan du velge å fornye rettigheten mot å betale en avgift.
For mer informasjon om hva det koster, se prislisten 
Les hvordan du fornyer registreringen din