Søk varemerke i Norge

Vi anbefaler at du leser alle 10 punktene før du trykker «Start ny varemerkesøknad».

5. Hva koster det?

Å søke om varemerkeregistrering koster kr 2900, og inkluderer tre klasser.

Velger du varer eller tjenester utover tre klasser, må du betale kr 750 i tilleggsavgift for hver ekstra klasse (beregnet pris vises underveis når du fyller ut søknaden). Innenfor en klasse kan du ha med flere produkter.

Du betaler ved innsending.
For å søke, klikk på knappen: «Start ny varemerkesøknad»

Betaling med faktura istedenfor online

Hvis du ønsker å få faktura, istedenfor å betale online, må du bruke søknadsskjemaet vårt i Altinn. Men vær oppmerksom på at saksbehandlingstiden vil da bli betydelig lenger.
Søk via Altinn
Hvis kort saksbehandlingstid er viktig for deg, bør du bruke denne søknadsveiviseren - klikk på knappen «Start ny varemerkesøknad».

Forny registreringen din

Hvis varemerket blir registrert, er registreringen gyldig i ti år. Deretter kan du velge å fornye rettigheten mot å betale en avgift.
For mer informasjon om hva det koster, se prislisten 
Les hvordan du fornyer registreringen din

 

Har du lest alle 10 punktene øverst på siden?