Søk varemerke i Norge

Vi anbefaler at du leser alle 10 punktene før du trykker «Start ny varemerkesøknad».

Om søknadsprosessen

 1. 0 md.

  Du fyller ut søknad og sender den til oss

  Søknaden skal inneholde:

  • Varemerket og tilhørende produkter
  • Navn på eier av varemerket
  • Fullmakt (hvis du søker på vegne av andre)

  Ta gjerne kontakt med oss på kundesenteret (22 38 73 00) hvis du lurer på noe.
  Du kan også sette opp et varsel slik at du kan følge saken din. Les mer om varsling.

 2. 0-3 dager

  Søknaden din blir offentlig

  Søknaden din og alle dokumenter knyttet til den vil bli publisert på nettsidene våre i Varemerkeregisteret. Du kan be oss om å unnta forretningshemmeligheter fra offentligheten. Marker tydelig hvilke opplysninger i søknaden eller i vedlegg som du ønsker unntatt. Vi vil deretter vurdere om opplysningene kan unntas fra offentligheten.

 3. 0-3 uker

  Vi registrerer varemerket, eller kontakter deg hvis søknaden har mangler eller registreringshindringer

  Søknaden vurderes og granskes. Hvis varemerket kan registreres, mottar du et registreringsbrev og vi kunngjør registreringen i Norsk varemerketidende. Utsendelse av registreringsbevis kan ta noe tid. Har du ikke hørt fra oss innen 3 uker, kan du sjekke status på søknaden din i Patentstyrets søketjeneste. Du kan også følge din egen sak ved å sette opp et varsel. Hvis søknaden ikke oppfyller kravene i varemerkeloven, kontakter vi deg – enten ved å ringe eller sende et brev. Du vil få en frist på 1-3 md. på å svare på brev.

 4. 3 md. fra kunngjøring

  Hvis søknad er registrert:

  Eventuelle innsigelser fra tredjepersoner

  Hvis noen har innsigelse mot registreringen av varemerket ditt, kan de levere en innsigelse innen 3 måneder fra kunngjøringsdagen i Norsk varemerketidende. Det betyr at noen gjør Patentstyret oppmerksom på grunner til at varemerket ditt ikke kan registreres. Hvis dette skjer, får du beskjed og mulighet til å respondere på innsigelsen. Innsigelsen kan føre til at registreringen helt eller delvis blir opphevet.

 5. 0-3 md.

  Hvis du har mottatt brev fra Patentstyret:

  Du svarer på brevet vårt innen fristen

  Det er viktig å overholde fristene på brevene du mottar. Bruk gjerne korrespondanseskjemaet i Altinn. Hvis du ikke svarer på brevet vårt innen fristen, vil vi henlegge søknaden. Kontakt oss gjerne hvis du lurer på noe.

 6. 0-9 md.

  Fornyet vurdering av søknaden

  Når vi har mottatt brev fra deg, vurderer vi søknaden på nytt. Er alt i orden registrerer vi varemerket og kunngjør registreringen i Norsk varemerketidende. Hvis varemerket fortsatt ikke oppfyller varemerkelovens krav, vil vi sende deg et nytt brev om dette. Du kan da uttale deg en gang til i saken, før Patentstyret treffer en endelig avgjørelse. Den endelige avgjørelsen kan du klage på til klageorganet vårt, KFIR.

 7. 3 md. fra kunngjøring

  Eventuelle innsigelser fra tredjepersoner

  Hvis noen har innsigelse mot registreringen av varemerket ditt, kan de levere en innsigelse innen 3 måneder fra kunngjøringsdagen i Norsk varemerketidende. Det betyr at noen gjør Patentstyret oppmerksom på grunner til at varemerket ditt ikke kan registreres. Hvis dette skjer, får du beskjed og mulighet til å respondere på innsigelsen. Innsigelsen kan føre til at Patentstyret opphever registreringen helt eller delvis.

 8. 0-6 md.

  Vil du søke i andre land?

  Da bør du gjøre det innen 6 måneder fra innleveringsdatoen for søknaden, fordi du da vil beholde samme virkningsdato (prioritet) som den norske søknaden din.

 9. 5 år

  Ta varemerket i bruk

  I løpet av 5 år fra registreringstidspunktet må du ta varemerket i bruk for de produktene som er viktige for virksomheten din. Det er ingen plikt til å bruke merket, men hvis noen kan bevise at du ikke har brukt varemerket for alle eller noen av produktene du har registrert det for, kan du miste eneretten helt eller delvis.

 10. 10 år

  Fornyelse

  Varemerket kan fornyes hvert tiende år. Du må betale en fornyelsesavgift for at varemerket fortsatt skal være registrert i Varemerkeregisteret.

Har du lest alle 10 punktene øverst på siden?