Søk varemerke i Norge

Vi anbefaler at du leser alle 10 punktene før du trykker «Start ny varemerkesøknad».

7. Registrering i andre land?

En norsk varemerkeregistrering har vern kun i Norge. Du bør derfor søke om å få varemerket ditt registrert i alle landene du har tenkt å bruke det kommersielt, og også i landet du eventuelt produserer varene dine i.

Ønsker du registrering i utlandet har du følgende muligheter:

  • Søke i hvert enkelt land
  • Søke gjennom Madrid-protokollen
  • Søke EU-varemerke

Hvis du søker i Norge først, kan du beholde samme virkningsdato (prioritet) når du søker internasjonalt hvis du søker innen seks måneder fra leveringsdatoen til Patentstyret.

Produktvelgeren hjelper deg å finne internasjonalt godkjente betegnelser på varer og tjenester. Les mer om produktvelgeren.

Les mer om varemerkeregistrering i andre land.

  

Har du lest alle 10 punktene øverst på siden?