Søk varemerke i Norge

For å søke om varemerkeregistrering i Norge leverer du en søknad til Patentstyret. Både bedrifter og enkeltpersoner kan søke. Det er flere ting du bør tenke på før du leverer søknaden din. Vi anbefaler at du leser alle 10 punktene før du trykker "Start søknaden" nederst.

7. Registrering i andre land?

En norsk varemerkeregistrering har vern kun i Norge. Du bør derfor søke om å få varemerket ditt registrert i alle landene du har tenkt å bruke det kommersielt, og også i landet du eventuelt produserer varene dine i.

Ønsker du registrering i utlandet har du følgende muligheter:

  • Søke i hvert enkelt land
  • Søke gjennom Madrid-protokollen
  • Søke EU-varemerke

Hvis du søker i Norge først, kan du beholde samme virkningsdato (prioritet) når du søker internasjonalt hvis du søker innen seks måneder fra leveringsdatoen til Patentstyret.

Produktvelgeren hjelper deg å finne internasjonalt godkjente betegnelser på varer og tjenester. Les mer om produktvelgeren.

Les mer om varemerkeregistrering i andre land.