Søk varemerke i Norge

For å søke om varemerkeregistrering i Norge leverer du en søknad til Patentstyret. Både bedrifter og enkeltpersoner kan søke. Det er flere ting du bør tenke på før du leverer søknaden din. Vi anbefaler at du leser alle 10 punktene før du trykker "Start søknaden" nederst.

2. Typer varemerker

Du må velge hva slags varemerke du skal søke registrert, for eksempel en ren tekst eller en logo/figur. Dette kan ha betydning for om du får varemerket ditt registrert eller ikke, og påvirke også hva slags vern du får.

Du kan velge å søke om flere typer merker, men husk at du bare kan levere inn ett merke per søknad.

De mest vanlige typene er:

  • Ordmerke - gir enerett til ett eller flere ord. Har du fått eneretten til et ordmerke, kan du bruke det i ulike utforminger.
    JOTUN
  • Figurmerke - gir enerett til en figur/logo uten tekst
    jotun_figurmerke150.jpg
  • Kombinerte merke - gir enerett til en konkret kombinasjonen av tekst og figur. Her er det helheten av merket du får enerett til, og ikke nødvendigvis logo eller tekst for seg selv.
    Jotun_kombinert_merke150.jpg

Du kan bare søke om registrering av ett merke av gangen i én søknad. 

For å søke, klikk på knappen nederst til venstre: "Start varemerkesøknaden".

Fellesmerke eller utradisjonelt varemerke

Hvis du skal søke om fellesmerke eller et utradisjonelt varemerke (for eksempel lydmerke, fargemerke eller tre-dimensjonalt) må du bruke søknadsskjemaet vårt i Altinn.
Søk via Altinn
Les mer om fellesmerker

Ansvarsmerker

En gull-, sølv- eller platinavare som blir stemplet med finhetsmerke, skal samtidig stemples med et ansvarsmerke. Registreringen skjer hos Patentstyret.
Søk via Altinn
Les mer om ansvarsmerker