Søk varemerke i Norge

Vi anbefaler at du leser alle 10 punktene før du trykker «Start ny varemerkesøknad».

2. Typer varemerker

Du må velge hva slags varemerke du skal søke registrert, for eksempel en ren tekst eller en logo/figur. Dette kan ha betydning for om du får varemerket ditt registrert eller ikke, og påvirke også hva slags vern du får.

Du kan velge å søke om flere typer merker, men husk at du bare kan levere inn ett merke per søknad.

De mest vanlige typene er:

  • Ordmerke - gir enerett til ett eller flere ord. Har du fått eneretten til et ordmerke, kan du bruke det i ulike utforminger.
    JOTUN
  • Figurmerke - gir enerett til en figur/logo uten tekst
  • Kombinerte merke - gir enerett til en kombinasjon av tekst og figur. Her er det helheten av merket du får enerett til, og ikke nødvendigvis logo eller tekst for seg selv.

Du kan bare søke om registrering av ett merke av gangen i én søknad. 

For å søke, klikk på knappen nederst til venstre: "Start varemerkesøknaden".

Fellesmerke og garanti- eller kontrollmerke

Hvis du skal søke om fellesmerke eller garanti- eller kontrollmerke, må du bruke søknadsskjemaet vårt i Altinn.
Søk om fellesmerke, garanti- eller kontrollmerke
Les mer om fellesmerker

Utradisjonelt varemerke

Hvis du skal søke om et utradisjonelt varemerke (for eksempel lydmerke, fargemerke eller tredimensjonalt), må du bruke søknadsskjemaet vårt i Altinn.
Søk via Altinn
Les mer om utradisjonelle varemerker

Ansvarsmerker

En gull-, sølv- eller platinavare som blir stemplet med finhetsmerke, skal samtidig stemples med et ansvarsmerke. Registreringen skjer hos Patentstyret.
Søk via Altinn
Les mer om ansvarsmerker

Har du lest alle 10 punktene øverst på siden?