Søk varemerke i Norge

Vi anbefaler at du leser alle 10 punktene før du trykker «Start ny varemerkesøknad».

3. Velg produkter

Når du søker om varemerkeregistrering, må du velge produkter (varer og tjenester) som varemerket skal brukes på. Eneretten du får gjelder bare for de produktene du velger.

Produktene er delt inn i et internasjonalt klassesystem. Klasse 1-34 er for varer og klasse 35-45 for tjenester. Merk deg:

  • Et produkt kan inngå i flere klasser hvis det har flere formål eller er laget av ulike materialer (for eksempel vernehansker og vanlige hansker).
  • Skal du selge dine egne varer, kan du velge å søke i kun én vareklasse, for eksempel «Klasse 25: Klær». Salg og markedsføring av produktet inngår i eneretten du får ved registrering. Se denne korte filmen for tips om valg av klasse når du skal selge egne eller andres varer.
    Tips om klassifisering av varemerker - når må du bruke klasse 35? 
  • Skal du tilby en tjeneste for andre, for eksempel «skjønnhetspleie», eller å selge andres varer? Da må du velge en tjenesteklasse.
  • Du kan velge vide begreper som «klær» eller «farmasøytisk preparater» i Norge og EU. Du trenger altså ikke å spesifisere til «bukser» eller «hjertemedisin». Unntak gjelder for tjenesten «salg av varer for andre». I dette tilfellet må du spesifiser hvilke varer du skal selge (salg av klær, leketøy eller sportsartikler). Noen land, blant annet USA, krever alltid nærmere spesifisering av produktene

Du kan ikke legge til flere produkter etter at du har levert inn søknaden. Tenk derfor godt over hvilke produkter du skal bruke varemerket på nå og i fremtiden.

Produktvelgeren hjelper deg å finne godkjente betegnelser på varer og tjenester.
Gå til  produktvelgeren.

Har du lest alle 10 punktene øverst på siden?