Behandlingstid for varemerkesøknader

Se når du kan forvente å få svar på søknader og brev.

Status for september 2020

Søknader levert gjennom Patentstyrets søknadsveiviser

Søknadsveiviseren vår gjør det enklere for deg å søke varemerke. Du kan skrive søknaden, sende, betale og få kvittering i én operasjon, samtidig som du blir ledet gjennom søknaden trinn for trinn. Slik finner du søknadsveiviseren.

Du kan forvente svar på søknaden din innen 3 uker.

Vårt mål: 3 uker 

Hvis Patentstyret avslår søknaden din kan du kreve ny vurdering av saken. Du kan nå forvente å motta en ny vurdering innen 3 uker etter at du har sendt inn dine argumenter (annengangsskriv).

Vårt mål: 3 uker

Søknader levert via Altinn, e-post eller på papir

Du kan forvente svar på søknaden din innen 5 måneder.

Vårt mål: 6 måneder.

Hvis Patentstyret avslår søknaden din kan du kreve ny vurdering av saken. Du kan nå forvente å motta en ny vurdering innen 6 måneder etter at du har sendt inn dine argumenter (annengangsskriv).

Vårt mål: 6 måneder

Internasjonale søknader levert via Madridprotokollen (sendes inn gjennom Altinn, e-post eller på papir)

Du kan forvente svar på søknaden din innen 8 måneder.

Vårt mål: 8 måneder

Hvis Patentstyret avslår søknaden din kan du kreve ny vurdering av saken. Du kan nå forvente å motta en ny vurdering innen 6 måneder etter at du har sendt inn dine argumenter (såkalt «annengangsskriv»).

Vårt mål: 6 måneder

Endelige avgjørelser

Gjelder søknader der Patentstyret opprettholder avslag av søknaden din i to eller flere runder. Du kan klage en slik avgjørelse til Klagenemnda for industrielle rettigheter (KFIR).)

Du kan forvente å motta endelig avgjørelse innen 8-10 måneder fra det tidspunktet vi mottok dine siste kommentarer i saken.

Vårt mål: 4 måneder

Innsigelser

Gjelder saker der en tredjepart har klaget på registreringen. Les om innsigelser.

Du kan forvente å motta endelig avgjørelse i en innsigelsessak innen 6 måneder fra det tidspunktet begge parter ble hørt i saken.

Vårt mål: 4 måneder

Overprøvinger

Gjelder saker der andre krever sletting av et registrert varemerke hvis det for eksempel er ugyldig, har degenerert eller ikke er i bruk. Les om administrativ overprøving

Du kan forvente å motta en avgjørelse i saken din senest 2 måneder etter at partene er hørt.

Vårt mål: 4 måneder

Kundetilfredshet

77 % av dem som fikk registrert et varemerke i 2019 var tilfredse med Patentstyret. (Med tilfreds menes de som har gitt score 4 eller 5 på en skala fra 1 til 5)

Vårt mål: 85 % (årlig måling)

Kvalitetsmåling ved stikkprøver

I 2019 hadde 99 % av kontrollerte søknader rett kvalitet i søknadsbehandlingen.

Vårt mål: 96 % (årlig måling)

 

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: