Behandlingstid for varemerkesøknader

Se når du kan forvente å få svar på søknader og brev.

Status for august 2023

1. Søknader som er forhåndsbetalt, levert gjennom søknadsveiviser eller Altinn 
- og har forhåndsgodkjent varefortegnelse fra produktvelgeren

Du kan forvente svar på søknaden din innen 3 uker.

Mål 2023: 3 uker 

Grønt trafikklys

Hvis Patentstyret avslår søknaden din kan du kreve ny vurdering av saken. Du kan nå forvente å motta en ny vurdering innen 3 uker etter at du har sendt inn dine argumenter (annengangsskriv).

Mål 2023: 3 uker

Grønt trafikklys

 

2. Søknader som ikke er betalt ved innlevering og/eller levert uten forhåndsgodkjent varefortegnelse fra produktvelgeren

Du kan forvente svar på søknaden din innen 5-6 måneder etter at vi har mottatt betaling.

Mål 2023: 4 måneder 

Grønt trafikklys

Hvis Patentstyret avslår søknaden din kan du kreve ny vurdering av saken. Du kan nå forvente å motta en ny vurdering innen 6-7 måneder etter at du har sendt inn dine argumenter (annengangsskriv).

Mål 2023: 6 måneder

Grønt trafikklys

  

3. Internasjonale søknader levert via Madridprotokollen (sendes inn gjennom Altinn, e-post eller på papir)

Du kan forvente svar på søknaden din innen 9 måneder.

Mål 2023: 8 måneder

Gult trafikklys

Hvis Patentstyret avslår søknaden din kan du kreve ny vurdering av saken. Du kan nå forvente å motta en ny vurdering innen 8 måneder etter at du har sendt inn dine argumenter (såkalt «annengangsskriv»).

Mål 2023: 6 måneder

Rødt trafikklys

 

4. Endelige avgjørelser

Gjelder søknader der Patentstyret opprettholder avslag av søknaden din i to eller flere runder. Du kan klage en slik avgjørelse til Klagenemnda for industrielle rettigheter (KFIR).)

Du kan forvente å motta endelig avgjørelse innen 5-6 måneder fra det tidspunktet vi mottok dine siste kommentarer i saken.

Mål 2023: 4 måneder

Rødt trafikklys

  

5. Innsigelser

Gjelder saker der en tredjepart har klaget på registreringen. Les om innsigelser.

Du kan forvente å motta endelig avgjørelse i en innsigelsessak innen 5 måneder fra det tidspunktet begge parter ble hørt i saken.

Mål 2023: 4 måneder

Gult trafikklys

 

6. Overprøvinger

Gjelder saker der andre krever sletting av et registrert varemerke hvis det for eksempel er ugyldig, har degenerert eller ikke er i bruk. Les om administrativ overprøving

Du kan forvente å motta en avgjørelse i saken din senest 2 måneder etter at partene er hørt.

Mål 2023: 4 måneder

Grønt trafikklys

  

7. Kundetilfredshet

84 % av dem som leverte søknad om registrering av varemerker i 2021 er tilfredse med Patentstyret. (Med tilfreds menes de som har gitt en score på 4 eller 5 på en skala fra 1 til 5)

Mål 2023: 85 % (årlig måling)

Grønt trafikklys

 

8. Kvalitetsmåling ved stikkprøver

I 2021 hadde 98 % av kontrollerte søknader rett kvalitet i søknadsbehandlingen.

Mål 2023: 96 % (årlig måling)

Les om kvalitetsarbeid i Patentstyret

Grønt trafikklys

 

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: