Har du fått avslag på varemerkesøknaden din?

Du har fått avslag for alle varene og tjenestene du har søkt for, eller noen av disse. Er begrunnelsen at varemerket mangler særpreg eller at varemerket kan forveksles med andre varemerker?

Les mer om hva du kan gjøre

 1. Klage på vurderingen
 2. Få hjelp og veiledning
 3. Si ja til tilbudet vårt om registrering av noen av varene eller tjenestene
 4. Send ny søknad
 5. Bruk varemerket ditt som det er, men vær varsom
 6. Be om samtykke fra de som eier det varemerket som kan forveksles med ditt
 7. Administrativ overprøving

1. Klage på vurderingen

I brevet du har fått fra oss står det hvordan du skal gå frem hvis du ønsker å klage på vedtaket.

 • Husk å klage innen fristen som er gitt i brevet.
 • Send inn argumenter som begrunner hvorfor du er uenig i vår vurdering. Vi vil da vurdere saken på nytt. Du kan enten argumentere selv, eller få andre, for eksempel en advokat eller fullmektig innenfor bransjen, til å hjelpe deg med dette. En liste over profesjonelle rådgivere finner du i «Rådgiverdatabasen» på: iprhjelp.no.
 • Hvis varemerket ditt mangler særpreg, må du ha innarbeidet det i hele Norge for at Patentstyret skal registrere det likevel. Hvis du kan bevise at varemerket er innarbeidet, legg ved dokumentasjon på dette i klagen din. Les mer om innarbeidelse.
 • Du kan be om muntlige forhandlinger. Les mer om dette.
 • Du kan be om fristforlengelse hvis du ser at det blir vanskelig å svare innen fristen. Les mer om fristforlengelse.

2. Få hjelp og veiledning

 • Du kan ringe saksbehandleren som har undertegnet brevet eller Patentstyrets kundesenter for en avklaring på avslaget og for å få veiledning, telefon 22 38 73 00.
 • Du kan booke et møte med oss digitalt eller fysisk. Book et møte. Oppgi gjerne søknadsnummeret ditt ved kontakt.

3. Si ja til tilbudet vårt om registrering av noen av varene eller tjenestene

 • Hvis du har fått beskjed om at Patentstyret kan registrere varemerket for noen av varene eller tjenestene, kan du skrive til oss at du vil ha varemerket registrert for de varene eller tjenestene vi oppga i brevet. Vi vil da registrere varemerket for disse varene eller tjenestene.
 • Du vil i dette tilfellet ikke få en formell avgjørelse for de øvrige varene eller tjenestene vi har avslått. Dette betyr at du ikke kan klage på Patentstyrets vurdering til klageorganet vårt, KFIR, med mindre du velger å dele søknaden. Les mer om deling av en søknad.

4. Send ny søknad

 • Du kan arbeide videre med varemerket ditt for å få et unikt varemerke som oppfyller kravene til registrering. Husk at varemerket må være egnet til å skille dine varer eller tjenester fra andres og kan ikke forveksles med andre registrerte varemerker. Du kan for eksempel legge til en særpreget logo eller tekst til merket.
 • For å lykkes bedre med den nye søknaden din bør du lese mer om kravet til særpreg og andre tips om hva du kan få eneretten til

5. Bruk varemerket ditt som det er, men vær varsom

 • Hvis Patentstyret avslår søknaden din fordi varemerket er beskrivende eller mangler særpreg, betyr det ikke at vi nekter deg å bruke det. MEN, husk at du ikke nødvendigvis har enerett til varemerket, og du bør forsikre deg om at du ikke krenker andres rettigheter etter markedsføringslov, foretaksnavnelov eller varemerkelov.

6. Be om samtykke fra de som eier det varemerket som kan forveksles med ditt

 • Hvis noen har et varemerke som er forvekselbart med ditt, kan du kontakte innehaveren og be om samtykke til registrering av varemerket ditt. I så fall må du sende oss en kopi av samtykket. Vi kan da registrere varemerket. Les mer om samtykke.

7. Administrativ overprøving

 • Mener du at merket som hindrer at merket ditt blir registrert selv ikke oppfyller kravene til registrering etter loven, eller du vet at det ikke har vært brukt på 5 år? Da kan du sende inn et krav om administrativ overprøving for å oppheve eller slette den registreringen som kan forveksles med ditt. Les mer om klagemuligheter på registrerte saker

 

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: