Når setter vi behandlingen av en varemerkesøknad på vent?

Den vanligste grunnen til å sette behandlingen av en varemerkesøknad på vent eller stille den i bero, er at vi har eldre søknader med lignende eller forvekselbare merker som fortsatt er under behandling.

Merkene i de eldre søknadene kan være til hinder for registrering av merker i søknader mottatt senere. Da setter vi normalt behandlingen av den nyeste søknaden på vent inntil vi har avgjort søknaden eller registreringen som har bedre prioritet.

Vi kan også sette behandlingen på vent når tilsvarende eller parallelle saker behandles av klageorganen KFIR eller av domstolene. Dette gjelder hvis utfallet av klagebehandlingen i KFIR eller domstolsbehandlingen helt eller delvis kan påvirke utfallet i den saken vi har under behandling.

Begrunnelsen for å sette behandlingen av en sak på vent er både «først i tid — best i rett-prinsippet» og ønsket om å få en mest mulig effektiv saksbehandlingsprosess.

Beslutningen om å sette saksbehandlingen på vent (berostille) gjelder for eksempel ikke hvis fullmektigen bare venter på et samtykke i en sak der Patentstyret har oppgitt mothold, eller hvis fullmektigen venter på nærmere instrukser fra søkeren. Da må fullmektigen be om fristforlengelse.

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: