Varsling

Varsling er et gratis verktøy der du får mulighet til å overvåke andres aktiviteter innenfor patentering, varemerker og design. Du kan også bruke det til å følge din egen sak.

Hvis du er opptatt av utvalgte innovatører, bestemte fagområder eller vil følge konkrete saker, kan du på en enkel måte sette opp et varsel som overvåker interessefeltene dine og melder fra om aktiviteter.

Noen eksempler på hva varsling kan hjelpe deg med:

  • Få beskjed om hva konkurrentene dine gjør på patent-, varemerke- og designområdet.
  • Se hva som skjer i en sak: få beskjed om korrespondanse, innsigelser, statusendringer for søknader, avgjørelser, fornyelser og når neste avgift forfaller til betaling.
  • Se hva som skjer på et teknisk fagfelt: få beskjed om nye aktører/konkurrenter, nye trender, nye søknader.

For å ta i bruk varsling, starter du med et søk i søketjenesten. I trefflisten får du mulighet til å sette opp et varsel. 

E-poster fra varslingstjenesten sendes fra denne adressen: alert@patentstyret.no.

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: