Tekniske problemer for elektronisk innlevering av internasjonale patentsøknader via ePCT

Det er fremdeles tekniske problemer med innlevering av PCT-søknader via ePCT, men søknader kan nå leveres via eOLF. Vi jobber fremdeles med å rette feilen og beklager ulempene dette medfører.

Vi vil informere straks ePCT fungerer igjen.

Altinn kan også benyttes for innlevering av søknadene. Bruk da skjemaet for korrespondanse https://www.altinn.no/skjemaoversikt/patentstyret/korrespondanse-til-patentstyret/

Alternativt kan søknader mottas på papir.

Takk for din tilbakemelding! Ønsker du svar, ring +47 22 38 73 00 og snakk med kundesenteret vårt
Denne siden ble sist endret: