Kvinne søker i varemerkeregisteret på laptopen sin

Patentstyrets database - en viktig inspirasjonskilde

Jobber du med ideer til ny teknologi eller nye produkter? Ofte kan det være inspirerende å se hva som allerede finnes av lignende teknologi på markedet. Det kan være noe du skal spinne videre på, eller kanskje du finner en nisje der det ikke finnes produkter i dag?

Ikke krenk andres rettigheter

En kilde til slik informasjon er søketjenesten vår. Her finner du en oversikt over søkte og innvilgede patenter, varemerker og designregistreringer. Det kan gi god innsikt i hvilke områder som allerede er godt dekket og der det dermed ikke er så lett å utvikle nye løsninger. Du kan også bruke denne informasjonen til å finne ut på hvilke områder det er best potensiale for nyutvikling.

Er du på utkikk etter et navn til virksomheten eller det nye produktet, er det smart å sjekke at ingen allerede har registrert dette navnet som varemerke. Det er bortkastet å bruke tid og ressurser på noe som du ikke kan komme ut i markedet med uten at du krenker andres rettigheter.

Gir god oversikt

En av mange bedrifter som bruker denne søketjenesten, er Bryn Aarflot. De er et fullmektigkontor som bruker tjenesten for å holde oversikt over søknader og registreringer de gjør på vegne av kunder.

– Det er en database som er enkel å bruke og lett å blant annetlage oversiktlige rapporter fra, sier varemerke- og designadministrator Karin Fluto.

– Som varemerke- og designadministrator bruker jeg søketjenesten flere ganger daglig for å gjøre oppslag i databasen over eksisterende varemerker og/eller designsøknader og -registreringer. Det kan være sjekk av status, sjekk av registrerte opplysninger,  sjekk om en innmeldt endring har funnet sted etc.

Vi setter opp varsler for å være informert om status i saker vi jobber med. Vi lager også porteføljeoversikter for våre kunder.

Karin Fluto

varemerke- og designadministrator, Bryn Aarflot AS

Karin Fluto

Karin Fluto

varemerke- og designadministrator, Bryn Aarflot AS

For søketjenesten har flere funksjoner. Den kan blant annet brukes til å finne andre som jobber innenfor samme område, eller potensielle samarbeidspartnere innenfor et prosjekt. Eller kan hende det er teknologi som er aktuelt å lisensiere for å videreutvikle i egne produkter? Lurer du på hva konkurrentene gjør? I søketjenesten kan du også finne ut om de har søkt om patenter, varemerker eller designregistrering.

For CEO i Veenner AS, Gwendoline Scarlett Mesembe, har dette vært til stor hjelp, og Mesembe forteller at selskapet ofte tar søketjenesten i bruk.

– For oss er det bra å kunne bruke søketjenesten for å se hva andre har beskyttet. På den måten kan vi se om noen jobber med det samme som oss, i tillegg til at vi får et innblikk i sannsynligheten for å få noe beskyttet.

Gwendoline Scarlett Mesembe

CEO i Veenner AS 

Placeholder-portrettbilde-sitat-mose-svalgronn

Gwendoline Scarlett Mesembe

CEO i Veenner AS 

Du kan bli varslet når noe skjer

I søketjenesten er det enkelt å sette opp et varsel slik at du får en e-post hvis det skjer noe i en sak, for eksempel at et patent blir godkjent eller eventuelt avslått. Det er også mulig å få vite hvilke nye søknader som kommer innenfor spesifikke varer eller tjenester.

Hvis du for eksempel jobber med utvikling av sykkelutstyr, så kan du få et varsel når andre søker om rettigheter på det området.

 

Relaterte artikler