Gjør ideer til verdier

Patentstyret gir rettigheter til varemerke, design og patent i Norge.

Jeg har en idé

Er ideen din unik? Har du en strategi og finansiering? Har du sjekket markedet?

Jeg ønsker enerett

Du kan sikre deg enerett på navn, logoer, design og oppfinnelser på ulike måter

Jeg har en rettighet

En enerett gir mulighet for samarbeid. Ta vare på rettighetene dine.

En ny idé? Sjekk søketjenesten for varemerker, design og patenter i Norge

Gå til søketjenesten
kundesenter7692_900.jpg

Vi hjelper deg

Vi har 80 ingeniører, 40 jurister og andre eksperter som gjerne hjelper deg. Vi er på plass mellom kl. 8.00 og 15.45.

Velg riktig type enerett

Varemerke

Få enerett til en logo eller et navn som skiller dine varer og tjenester fra andres.

Design

Få enerett til utseendet og formen på produktet du har laget.

Patent

Få enerett til oppfinnelsen din. Oppfinnelsen må være en konkret løsning på et teknisk problem.

Kurs og arrangement

16 NOV 09.00-16.00

EUIPO-seminar for norske fullmektiger

I over ett år har det vært adgang for norske fullmektiger til å representere klienter i varemerkesaker for EUIPO. Fra 1. oktober 2017 kan norske fullmektiger også representere i designsaker. I samarbeid med EUIPO har Patentstyret skreddersydd et program som vil gi deg innsikt i praktiske og prosessuelle problemstillinger knyttet til EUTM og RCD.

24 NOV 08.30-14.00

Starte og drive bedrift-dagen

Mange foredrag og gode tips for en god oppstart

28 NOV 09.00-16.15

Påbyggingskurs: Varemerke- og designbeskyttelse

Dette heldagskurset gir deg kunnskaper om praktisk og strategisk bruk av immaterielle rettigheter, med fokus på varemerker og design. Passer for deg som har ideer du er i ferd med å realisere eller for deg som er forretningsrådgiver for andre.

05 DES 08.45-10.30

Varemerke- og designfrokost

Patentstyret gir deg faglige oppdateringer om den nasjonale og internasjonale utviklingen på området, nyere praksis fra EU, norske domstoler og Klagenemnda. Dette er et populært tilbud til fullmektiger, jurister og IPR-ansvarlige.

Se alle arrangement