Patent

Patenter beskytter konkrete løsninger på et teknisk problem. Du kan få patent på oppfinnelser som har teknisk karakter og teknisk effekt, og som kan gjenskapes. Oppfinnelsen må skille seg vesentlig fra det som er kjent.

Les mer om Sjekk om oppfinnelsen din er ny

Sjekk om oppfinnelsen din er ny

Før du går videre med patentsøknaden din er det lurt å sjekke om det finnes andre oppfinnelser som ligner, da dette kan hindre din bruk. Les mer om søk i databaser.

Les mer om Send søknad

Send søknad

Er du klar til å sende oss en søknad? Start eller fortsett på patentsøknaden din her.

Hva kan du søke patent på?

Et patent beskytter en konkret løsning på et teknisk problem. Du kan få patent på en oppfinnelse. Du kan få patent på tekniske produkter, fremgangsmåter eller anvendelser hvis oppfinnelsen er ny, har oppfinnelseshøyde og er mulig å gjenskape.

Eksempler er blodanalyser, datamaskinteknologi og glidelåser.

Hva kan ikke patenteres?

Du kan ikke få patent på:

 • En idé, hvis du ikke kan forklare eller vise hvordan den kan gjennomføres i praksis
 • Et forretningskonsept

Sjekk hva du bør beskytte

Er du usikker på om det er varemerke, design eller patent du skal registrere? Ta testen og se hvilke verdier det er viktig for bedriften din å beskytte.

Ta testen

Hvorfor skal jeg søke patent?

Å utvikle et nytt produkt krever ofte store investeringer. Et patent kan gi deg et viktig konkurransefortrinn fordi du får enerett til å utnytte oppfinnelsen din kommersielt.

Patent gir deg en dokumentert enerett som kan:

 • øke konkurransefortrinnet og bedre muligheten til å tjene penger på oppfinnelsen
 • bidra til at du oppnår større markedsandeler
 • bidra til å forebygge konflikter
 • brukes som bevis i en konflikt
 • gi deg mulighet til å selge eller lisensiere ut produktet
 • gjøre virksomheten din mer attraktiv for samarbeidspartnere og investorer

Patenter er som oftest mer verdifulle enn patentsøknader, ettersom det ikke er sikkert at en søknad blir innvilget. Verdien av å opprettholde et patent kan endre seg over tid, og bør derfor vurderes jevnlig. Patentering tar tid og passer aller best for løsninger som har lang levetid i markedet.

Unngå å krenke andres rettigheter

Uansett om du velger å patentere eller ikke, bør du følge med på hvilke rettigheter andre har, slik at du ikke krenker deres rettigheter. Da kan du unngå rettssaker og eventuelle erstatningskrav.

Du kan selv gjøre søk i det norske patentregisteret eller i internasjonale databaser. 

Du kan også bestille dialogsøk, som er et møte der en av våre patenteksperter hjelper deg til å søke etter relevant teknologi.

Er patent riktig beskyttelse?

Du bør gjøre en kost-nyttevurdering før du velger å investere i en patentbeskyttelse.

Hvis du finner ut at patent er et nyttig verktøy for deg og du velger å patentere oppfinnelsen din, bør du være forberedt på å kunne forsvare patentet hvis andre krenker dine patentrettigheter. Dette krever kunnskap om patentsystemet og kan være kostbart.

Du bør også vurdere om alternative strategier som hemmelighold, publisering, designregistrering eller varemerkebeskyttelse kan være riktig for deg. 

Nyhetskrav

En oppfinnelse må være ny for å være patenterbar. Dette betyr at enhver publikasjon, hvor som helst i verden, kan være til hinder for din patentsøknad.

Dame-justerer-pa-oppfinnelsen-sin

Krav for å få patent

Dette betyr at oppfinnelsen ikke kan være kjent før leveringsdatoen til søknaden. Det innebærer at den ikke kan ha blitt publisert, omtalt eller offentliggjort før du leverer patentsøknaden.

For eksempel vil oppfinnelsen din være kjent hvis den har vært omtalt i tidligere patenter, tidsskrifter eller i annen litteratur (gjelder hele verden). Tilsvarende hvis du har vist den frem på en utstilling eller under et foredrag, eller hvis den er blitt omtalt i en avis, en brosjyre eller på enhver muntlig måte. Da er den blitt gjort kjent og er dermed ikke ny.

Det betyr at oppfinnelsen skal skille seg vesentlig fra tidligere kjent teknikk på området. Den kan ikke bare være en logisk videreføring av tidligere kjent teknikk. Det vil si at en fagperson innen området ikke direkte eller logisk skal kunne utlede oppfinnelsen fra den kjente teknikken.

Oppfinnelsen skal ha teknisk karakter og være mulig å gjenskape. Det vil si at en fagperson skal kunne forstå og lage oppfinnelsen, eller kunne utføre fremgangsmåten, ut fra det som er beskrevet i patentsøknaden.  Det er kun tekniske løsninger som kan patenteres - du kan ikke få patent på for eksempel et forretningskonsept. 

Hold ideen hemmelig før du leverer inn patentsøknaden

Du må ikke gjøre oppfinnelsen din kjent for andre før du har levert inn en patentsøknad. I noen tilfeller er det en fordel om den ikke gjøres kjent før etter at du har mottatt en uttalelse om patenterbarheten til oppfinnelsen. Det kan være mangler ved søknaden som gjør at du må sende inn en ny søknad. Da er det viktig at oppfinnelsen ikke har blitt gjort kjent i løpet av tiden som har gått siden innlevering av søknaden.

Hvis du vil vise oppfinnelsen din til en potensiell produsent, er det viktig at du presiserer at opplysningene skal holdes hemmelige. Vedkommende bør undertegne en taushetserklæring slik at du ikke risikerer at ideen blir kjent.

Hvis du avslører ideen på en måte som gjør at den blir tilgjengelig for allmennheten før du sender patentsøknaden, har du offentliggjort oppfinnelsen din. Dette kan hindre deg i å få patent, ref. krav nummer 1 over.

Les mer om Start en patentsøknad

Start en patentsøknad

Gå direkte til søknadsveiviseren vår for å starte søknadsprosessen. Lenken går til en innloggingsside. Etter innlogging kan du starte søknaden.

Trenger du hjelp?

Kontakt kundesenteret vårt eller bestill en veiledningstime med en patentekspert som kjenner ditt fagområde.

Les mer om Ny verktøykasse for immaterielle verdier
Krystall-Grønn-MørkBlå
 • Nyheter
 • Patent
 • Opphavsrett

Ny verktøykasse for immaterielle verdier

Verktøykassen inneholder sjekklister og videoer om hvordan immaterielle verdier og rettigheter som patent, varemerke og design kan ivaretas i offentlige anskaffelser. Verktøyet er gratis tilgjengelig.

Publisert 21. mai 2024

Les mer om FJELL^ med unik snøbrettløsning
Person med snøbrett i en snøkledt fjellskråning
 • Kundehistorier
 • Patent
 • Varemerke

FJELL^ med unik snøbrettløsning

Kristina og Kjetil har en genuin interesse for å ferdes ute i fjellene og å kjøre snøbrett. Dette har resultert i selskapet FJELL^ , som utvikler snøbrett og tilbehør. Gründerne ønsket å lage en merkevare med funksjonalitet og uttrykk i fokus. De beskytter merkevaren og den unike løsningen med patent og varemerke.

Publisert 03. mai 2024