Regelverk for patent

Oversikt over lover, forskrifter og retningslinjer som gjelder for patent.

Patentretningslinjer

Patentretningslinjene er interne instrukser for saksbehandlerne i Patentstyret. 

Les mer om Patenttidende

Patenttidende

Norsk patenttidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor patentområdet.