Snarveier og verktøy for patent

Her har vi samlet utvalgte sider og tema for deg som jobber med patenter, som ulike søkeordninger, priser, internasjonale avtaler, klageordninger og Tidende.

Les mer om Start søknad om patent

Start søknad om patent

Start og send inn søknad om patent via søknadsveiviseren vår. Der får du nyttige tips underveis. Tjenesten krever innlogging via ID-porten.

Klageordninger

Det finnes ulike muligheter til å klage i de forskjellige fasene av saksbehandlingen.

Validering av europeisk patent (EP-patent) i Norge

Patentsøknader som er under behandling eller meddelt i European Patent Office (EPO) kan valideres og gjøres gjeldende i Norge.

PDF-skjema for flere områder

Noen av skjemaene våre finnes kun som PDF, som for eksempel skjema om fullmakt. Det er dessverre ikke mulig å fylle ut og lagre disse skjemaene elektronisk.

Hvis du har problemer med å åpne et PDF-skjema, prøv en annen nettleser eller oppdater til en nyere versjon av Adobe Acrobat.

PDF-skjema i engelsk versjon

Some of our forms are available only in PDF format. It is unfortunately not possible to fill out and save these forms electronically.

If you have problems opening a PDF form try a different browser og update to a newer version of Adobe Acrobat.

Se aktuelle artikler innenfor patentområdet

Kontaktinformasjon

Organisasjonsnummer: 971 526 157
Postadresse: Patentstyret,
Postboks 4863 Nydalen,
N-0422 Oslo
Besøksadresse: Innspurten 11C, 0663 Oslo
E-post: post@patentstyret.no
Kundesenter: +47 22 38 73 00

Telefonførespurnader: Måndag–fredag 9.00–15.00.

Vi held ope alle kvardagar.

 

Om du sendar ei e-post til vår e-postadresse, vil du motta ei automatisk stadfesting om at e-posten din er registrert motteke. Mottek du ikkje ei slik stadfesting må du kontakte oss på nytt. For å vera sikker på at me får førespurnaden din, kan du nytta det digitale skjemaet vårt eller nytta Altinn.

Send oss ei melding