Patent Prosecution Highway (PPH)

PPH gir deg mulighet til å få raskere behandling av patentsøknaden din, hvis en patentmyndighet som er med i PPH-ordningen allerede har foretatt en positiv patenterbarhetsvurdering av samme oppfinnelse.

Når kan du be om PPH?

Du kan be om en raskere behandling av søknaden din hos en patentmyndighet, hvis du har fått en uttalelse om at minst ett av de tilsvarende patentkravene er patenterbare av en samarbeidende patentmyndighet. 

Hva koster det?

Det er gratis å søke om PPH-behandling. 

Hvordan søker du om PPH?

For å få patentsøknaden behandlet som en PPH, må du levere en skriftlig søknad om PPH-behandling. 

Bruk søknadsskjema i PDF- eller Word-format under.

NB: PDF-skjemaet kan dessverre ikke fylles ut elektronisk. 

Legg gjerne ved en tabell som viser hvordan den samarbeidende myndigheten har vurdert kravene som samsvarer med kravene du har levert. 

Eventuelle hindringer for å få PPH-behandling 

For at søknaden din skal få PPH-behandling, er det en forutsetning at nyhet og oppfinnelseshøyde har blitt vurdert av en samarbeidende patentmyndighet.

Patentkravene du leverer, må være tilsvarende eller snevrere i omfang enn kravene som den andre patentmyndigheten har vurdert som patenterbare. 

En søknad der vi allerede har begynt realitetsbehandlingen, kan ikke bli behandlet i PPH-ordningen. 

Hvordan behandler vi med PPH? 

Når vi utfører en PPH-behandling, bruker vi granskingen og vurderingen som allerede er foretatt, i saksbehandlingen. Men vi foretar en selvstendig realitetsbehandling i henhold til nasjonalt regelverk og nasjonal praksis. 

Hvor lang tid tar det?

Vi tar sikte på å begynne saksbehandlingen og sende første realitetsuttalelse innen 3 måneder etter at søknaden om PPH-behandling ble levert.

Global PPH (GPPH)

Les mer om Global PPH på WIPOs nettsider. Der finner du også en oversikt over hvilke patentmyndigheter som er med i ordningen.

 

Avtale om PPH mellom Norge og Kina

Fra 1. april 2020 har Norge og Kina hatt en avtale om PPH. Denne ble videreført i en ny avtale fra 1. april 2023. 

Vilkårene for å be om PPH ved levering av patentsøknad til den kinesiske patentmyndigheten (CNIPA) (PDF) (sett inn lenke)

Vilkårene for å be om PPH-behandling ved levering av patentsøknad til Patentstyret (PDF) (sett inn lenke)

PPH og PCT 

Noen av de samarbeidende patentmyndighetene er også PCT-myndigheter.

Positive granskingsuttalelser fra disse internasjonale PCT-myndighetene kan brukes hos nasjonale myndigheter som er med i PPH-ordningen og motsatt. 

Har du spørsmål om PPH?

Ta kontakt på e-post med Patentjuridisk seksjon

Aktuelt regelverk

Se patentretningslinjene del A, kap. VII, punkt 3.