Norsk og kinesisk flagg i stativ sammen på et bord

Norge og Kina har inngått avtale om patentsamarbeid, PPH-samarbeid

Patentstyret og kinesiske patentmyndigheter har videreført samarbeidsavtalen om behandling av patentsøknader. Den vil gjøre det raskere og billigere for patentsøkere å oppnå patent på oppfinnelser i det andre landet. Avtalen trådte i kraft 1. april 2023.

Den første samarbeidsavtalen mellom Kina og Norge trådte i kraft 1. april 2020. Avtalen innebærer at de to landene kan gjøre bruk av hverandres patentfaglige granskning i saksbehandlingen. Slike granskninger er en viktig del av vurderingene nasjonale patentmyndigheter foretar når de skal avgjøre om ny teknologi tilfredsstiller kravene til patentering.

På tross av at ordningen effektiviserer saksbehandlingen, har den blitt lite brukt av norske søkere som søker patent i Kina. Det har også vært få PPH-søknader fra Kina til Norge. Manglende kunnskap om ordningen kan være en av årsakene.

Avtalen gjelder i første omgang et såkalt PPH-samarbeid. PPH står for Patent Prosecution Highway, og er en ordning som gjør det mulig for samarbeidende patentmyndigheter å bruke hverandres uttalelser om patenterbarhet. 

En PPH-behandling kan dermed redusere unødvendig dobbeltarbeid i saksbehandlingen og gjøre det raskere og billigere for patentsøkere å få patent i det andre landet.

Relaterte artikler