Økt etterspørsel etter Freedom to operate-grunnlag (FTO-grunnlag)

FTO-grunnlag er oppdrag Patentstyret utfører for internasjonale kunder gjennom Nordisk patentinstitutt (NPI), tilsvarende forundersøkelser vi utfører for norske kunder.  Vi har de siste årene hatt en økt etterspørsel etter disse tjenestene.

NPI-kundene våre er i hovedsak internasjonale IP-rådgivere, advokatkontorer og internasjonale selskaper.

Mest etterspørsel innenfor medisinsk teknologi

Vi gjennomførte i fjor rundt 40 FTO-grunnlag for internasjonale kunder, i tillegg til noen få for norske kunder. Hvert grunnlag varierte i omfang fra 25 til 160 timer. De største kundegruppene har vært de samme de to siste årene: De fleste FTO-ene (2 av 3) utføres innen medisinsk teknologi. Resten blir foretatt innenfor fagfeltene  kjemi (ca. 17 %), og innenfor IKT/elektro og mekanikk med 7 % på hvert område.

Det er viktig å merke seg at Patentstyret kun utarbeider FTO-grunnlaget, og ikke gjør analysen. Det vil si at vi finner de dokumentene som gir grunnlag for analysen. Selve analysen er det fullmektiger og patentrådgivere som utfører.

Rapportene er nyttige beslutningsgrunnlag og blir verdsatt av de internasjonale kundene

Vi har fått gode tilbakemeldinger på tjenesten vi leverer:

  • Mange kunder uttaler at det er en fordel at det er teknologer som er vant til å lese patentkrav som utfører FTO-søk.
  • En stor andel av kundene kommer tilbake, og mange kommer etter anbefaling fra kollegaer som er fornøyde med kvaliteten vi leverer.
  • God kommunikasjon med kunden gjennom hele prosessen (fra tilbudsfase til oppfølging av ferdigstilt rapport)
  • Legal status-rapportene er kostnadseffektive for kundene.

En pressemelding fra høsten 2023 omtalte et arbeid vi har utført for en av våre stamkunder: Vi utførte tidlig i 2023 flere søk rundt noen legemidler. På bakgrunn av denne informasjonen kjøpte denne kunden rettighetene til ett av legemidlene vi hadde gransket fra et annet internasjonalt  legemiddelselskap for flere titalls millioner dollar. 

Kvalitet gjennom bra verktøy og gode rutiner

Vi har over en 10-årsperiode opparbeidet oss gode rutiner og kompetanse for å utføre slike FTO-grunnlag. Patentstyret har tilgang til gode og relevante søke- og analyseverktøy. Våre dyktige teknologer samarbeider i stor grad, og mange oppdrag og kommunikasjon med kunder gir en vinn-vinn-situasjon: Bedre IPR-forståelse blant kundene og økt faglig kompetanse hos teknologene.

Dette gjør oss godt rustet til å jobbe sammen IP-bransjen for å kunne tilby FTO-er også til norske kunder.

Relaterte artikler