Freedom to Operate – har du handlefrihet?

Før du skal inn med et nytt produkt eller en ny tjeneste på et marked, er det viktig å sjekke om løsningen din kan omfattes av andres patentsøkte rettigheter. Patentstyret kan hjelpe deg med å gi en oversikt over disse rettighetene.

Hva skjer hvis du krenker andres patentrettigheter?

Da må du stoppe import, produksjon og salg av løsningen din. Du kan også bli erstatningsansvarlig. 

Er du investor, er det viktig å sjekke inngrepsrisiko og handlefrihet for å redusere risiko før du invester i et selskap. 

Hvordan reduserer du risikoen for å krenke andres rettigheter?

Før lansering i et nytt marked, bør du innhente informasjon om hvilke patentrettigheter som kan være til hinder for deg. 

Ved å avdekke andres rettigheter,  minimerer du risikoen for inngrepssøksmål. Da kan du for eksempel være i forkant og inngå lisensavtale med patenteier. 

Hvilken informasjon kan vi gi?

Patentstyret kan undersøke om det finnes patentrettigheter knyttet til et produkt eller en tjeneste, og om disse patentrettighetene er i kraft.

Vi trenger informasjon om hvilken teknologi du tenker å benytte, og i hvilke land du skal bruke teknologien. Du vil da få en rapport med informasjon om andre aktuelle patentrettigheter som kan være til hinder for deg. Dette kalles et Freedom to Operate-grunnlag (FTO-grunnlag).

 

Vi utarbeider kun FTO-grunnlaget, ikke analysen

For å få utarbeidet en detaljert analyse av FTO-grunnlaget, må du ta kontakt med en IP-rådgiver.

I en slik analyse vil rådgiveren sammenlikne løsningen din med hver av de ulike patentrettighetene som kan hindre deg. Du vil få en vurdering av inngrepsrisikoen og konkrete råd om hvordan du unngår å krenke andres rettigheter.

Hvordan bestiller du?

FTO-grunnlag er en forundersøkelse. Du bestiller den via kundesenteret eller Altinn.