Lisensiering

En lisens er en tillatelse til å benytte en programvare, et varemerke, et patent eller andre immaterielle rettigheter. Lisensiering av slike rettigheter blir normalt dokumentert i form av en avtale mellom eier av rettigheten (lisensgiver) og en eller flere lisenstakere om rett til å utnytte rettigheten.

Mann signerer avtale

Ulike typer lisensiering

Immaterielle rettigheter kan danne basis for lisensiering på ulike måter:

 • Enveis lisensiering (inn eller ut)
 • Lisens som basis for underlisenser
 • Krysslisensiering: Virksomheter som har patenter i tilstøtende teknologiområder kan lisensiere til hverandre, noe som gir bedre teknologiutnyttelse

Fordeler ved lisensiering

Det kan være vanskelig for bedrifter uten tilstrekkelige økonomiske «muskler» å utnytte en idé med et stort markedspotensial fullt ut. Lisensiering kan gi økt utnyttelse likevel.

Ved å lisensiere ut enerettene dine, kan du få andre til å selge produktene dine i land der du selv ikke er til stede. Slik kan du tjene ekstra.

Ved å lisensiere ut til et etablert selskap, slipper du selv å ta ansvar for produksjon, salg og markedsføring. Det går dermed billigere og raskere.

Ved å lisensiere ut, kan du få inntekter fra bransjer du selv ikke jobber med. For eksempel kan du lage og selge bremser til offroadsykler, men lisensiere ut til noen som lager motorsykkelbremser.

Finner du nyttig teknologi hos andre, kan du lisensiere den inn, og dermed komme raskere inn i markedet med lavere utviklingskostnader enn ved å lage alt selv.

Lisensiering i et nøtteskall

Lisensiering innebærer at kostnadene og risikoen ved produksjon og markedsføring fordeles mellom partene.

TetteKuber-LysSvalgrønn-Grønn

Betaling av lisens

Betalingen kan foregå på ulike vis, men det er vanlig med engangsbetaling, royalties (som er utbetalinger relatert til omsetning av produkter framstilt ved bruk av rettigheten), eller kombinasjoner av disse.

– Markedet for flytende sol er i sterk vekst på verdensbasis, og dermed er det også stor konkurranse om å utvikle den beste teknologien.

Vi har patentert teknologien vår, og bruker patentene aktivt for å inngå lisensavtaler med utbyggere av kraftverk, samt for å unngå kopiering. Lisensinntekten gir mulighet til å videreutvikle teknologien slik at vi til enhver tid har det beste systemet.

Børge Bjørneklett

Founder & CEO Ocean Sun

Placeholder-portrettbilde-sitat-mose-svalgronn

Børge Bjørneklett

Founder & CEO Ocean Sun

Hva bør en lisensavtale inneholde?

Det er en kompleks og ofte langvarig prosess å forhandle fram lisensvilkårene. Lisensen er et bindende juridisk dokument, derfor er det viktig at innholdet er gjennomtenkt. Du bør involvere en advokat, en patentfullmektig eller andre juridiske rådgivere med kjennskap til patenter og lisensiering hvis du ikke har denne kunnskapen selv.

Dette er elementer det er vanlig å ta stilling til i lisensavtaler (listen er ikke uttømmende):

 • avtaleparter
 • omfanget av lisensen; hele eller kun deler av rettigheten og dens beskyttelsesomfang
 • grad av eksklusivitet: eksklusiv, ikke eksklusiv, kan også ha betingelser for oppretthold av eksklusivitet over tid
 • gis det rett til å gi underlisenser, eventuelt med hvilke begrensninger?
 • for hvilket geografisk område skal lisensen gjelde?
 • hva slags informasjon skal lisensgiver skaffe tilveie?
 • hvem dekker kostnader ved eventuelle inngrep?
 • hvem har rett til å gjøre forbedringer/endringer?
 • har lisensgiver ansvar for teknisk eller annen bistand?
 • hvordan er betaling og vilkår (engangsbetaling/trinnvis/royalty)?
 • rett til innsyn i regnskaper?

Huske å melde fra om lisenser til Patentstyret

Anmerkning av lisensavtaler i Patentstyrets registre gir rettsvern ved rettighetskollisjoner.

Patentstyret legger inn informasjon om at det er gitt lisens i en varemerke-, design- eller patentrettighet hvis en av partene gir melding om dette. Det er tilstrekkelig at én av partene ønsker en slik anmerkning og leverer melding om lisens. Vi har et eget skjema som skal brukes til dette.

Les aktuelle kundehistorier