Robotisert transportsystem på hjul.

Roboter og smart programvare fra AutoStore gir effektive distribusjonssystemer

AutoStore utvikler automatiserte lager- og distribusjonssystem for et internasjonalt marked. Rettigheter er avgjørende for å beskytte og opprettholde firmaets innovasjoner og posisjon som pioner innenfor det som kalles cube storage automation.

AutoStore er et teknologiselskap som utvikler automatiserte lager- og distribusjonssystem. De feiret akkurat en ny milepæl: 1000 solgte systemer i over 46 land, med over 42 000 roboter som har hentet frem over 5 milliarder kasser med varer.

Varer i kuber og roboter på skinner

Det hele startet med ideen om å optimalisere plass i varehus. I Hatteland Gruppen jobbet Ingvar Hognaland som teknisk direktør. Han ville bli kvitt all lufta fra varehuset, og la i 1996 frem ideen om å lagre varer i en slags Rubiks kube. Det ble til AutoStore og cube storage, som enkelt forklart er et byggesett: en konstruksjon med skinneganger for robotene, selve robotene, kasser som fylles med varer og et kontrollsystem som styrer bevegelser og holder orden på varene. Robotene frakter kassene til porter hvor lagerarbeidere både legger inn og plukker varer, merker, pakker og sender dem ut.

På 2000-tallet ble Hatteland Gruppen solgt til Arrow Electronics, og AutoStore ble senere skilt ut som eget selskap. I 2021 ble AutoStore børsnotert og verdsatt til over 100 milliarder kroner. Utover AutoStore-systemet, utvikler de tilknyttet teknologi som software- og analyseprodukter, og nisjeprodukter for varehandelen og mindre e-handelsaktører.

– Vi har gründerspirit i AutoStore og utvikler stadig nye produkter. At vi har 1500 patenter og patentsøknader der ute, viser på mange måter vår utvikling. Å beskytte teknologien vår er noe av det viktigste vi gjør.

Jenny Sveen Hovda

General Counsel, AutoStore

JennySveenHovda350x350

Jenny Sveen Hovda

General Counsel, AutoStore

Rettigheter sikrer konkurransekraft og fortsatt vekst

Noe av det viktigste AutoStore gjør for å holde konkurrenter på avstand og for å sikre fortsatt vekst, er å ivareta immaterielle rettigheter. De beskytter teknologien gjennom IP i bred forstand. IP-strategien balanserer behovet for beskyttelse og hemmelighold opp mot det mer operasjonelle behovet.

Gjennom et omfattende nett av patenter sikres eneretten til systemet og de enkelte bestanddelene. I dag har selskapet 1500 patenter og patentsøknader tilknyttet lager- og distribusjonssystemet, og 270 patentfamilier. De utvikler hele tiden ny produktfunksjonalitet som forbedrer teknologien. For å opprettholde posisjonen som markedsleder, må de følge nøye med på både patenter som utløper og nye som må legges til.

De sikrer eneretten til aktuelle merkevarer gjennom varemerkebeskyttelse, og designbeskyttelse av utseendet og formen til systemet gir en viktig supplerende beskyttelse. Disse rettighetene gjør det utfordrende for andre tredjeparter å komme inn på markedet.

De har opplevd noen patentstrider, men dette dreier seg bare om en liten del av porteføljen. De vil fortsette å beskytte patentene sine fra aktører de mener bryter dem.

Beskyttelse av teknologien gir trygghet for innovasjon og rask vekst

– Det er viktig å være klar over hva som gjør selskap unike. Vet man det, blir man lettere oppmerksom på hvilke konkurransefortrinn man bør beskytte, og IP er ofte en sentral del av det arbeidet. Vi har profesjonalisert måten vi beskytter vår teknologi over tid, og det gir oss trygghet til å utvikle oss og vokse raskt, sier Jenny Sveen Hovda, General Counsel i AutoStore.

Har brukt profesjonelle rådgivere i prosessen

Profesjonaliseringen av IP har de gjort sammen med patentbyrået Onsagers, som har fulgt selskapet fra starten.  Etter hvert har de også fått hjelp fra Dehns i London. De jobber sammen om å utvikle og gjennomføre IP-strategien i AutoStore, blant annet ved å identifisere, utarbeide, innlevere og følge opp patentsøknader verden over. Målet er hele tiden å beskytte og opprettholde AutoStore sitt konkurransefortrinn som pionerene innenfor det som kalles cube storage.

Gode råd til andre virksomheter i oppstartsfasen

– Det beste rådet vi kan komme med, er å bli bevisst på hva som gjør selskapet unikt, og hvordan man best beskytter disse konkurransefortrinnene. Det er lurt å starte tidlig med IP. Hvis man er i oppstartsfasen og har begrensede midler, kan det være besparende å bruke en IP-rådgiver for å forhindre at man starter opp prosesser som ikke fører frem, og for å forhindre feil når man søker om rettigheter utenfor Norge, avslutter Jenny Sveen Hovda.

Relaterte artikler