Hva er immaterielle verdier og rettigheter?

Immaterielle verdier starter ofte som kreativt tankearbeid. For eksempel en ny metode, et kunstverk, en logo, et musikkstykke eller en teknisk løsning på en utfordring. Retten til å bestemme over og ta eierskap til verdien i arbeidet, kalles en immateriell rettighet.

Mann-bruker-VR-briller

Fem vanlige former for immaterielle rettigheter

Varemerke - navn og logo

Et varemerke benyttes til å skille dine varer eller tjenester fra konkurrentene dine. Varemerket ditt kan for eksempel bestå av ord, logo, lyder, farger eller en kombinasjon av disse.

Kort om varemerke

 • beskytter kjennetegn, som for eksempel navn, logo og slagord
 • søknad om registrering koster fra kr 3 800
 • tar fra 3 uker å registrere
 • fornyes hvert tiende år
 • gjelder i det landet varemerket er registrert

Varemerke vs merkevare

Et varemerke er et juridisk beskyttet navn eller logo som identifiserer et produkt eller tjeneste.

En merkevare er knyttet til hva forbrukeren tenker på når den ser eller hører om varemerke.

ToBølger-LysSvalgrønn-Grønn

Patent - oppfinnelser

Et patent gir deg en eksklusiv rett til å bruke, selge eller stoppe andre fra å lage noe du har funnet opp i opptil 20 år. Rettigheten gjelder bare i det landet der patentet ditt er gitt.

Kort om patent

 • en eksklusiv rett til en ny oppfinnelse
 • koster fra kr 1 100 å søke 
 • blir tilgjengelig for alle etter 18 måneder
 • kan vare i maksimalt 20 år om den fornyes årlig

Design - form og utseende

En designrettighet gir beskyttelse for det visuelle designet av produktet og kan omfatte form, mønster eller ornament. 

Kort om design

 • beskytter det visuelle designet av ditt produkt
 • registrering koster fra kr 2 470
 • varer i fem år fra søknadsdato
 • registreringen kan fornyes for maksimalt 25 år
 • gjelder i det landet designet er registrert

90%

av verdiene til en bedrift ligger i det immaterielle

Krystall-Grønn-MørkBlå

Opphavsrett

Opphavsrett gis automatisk til den som har skapt et originalt arbeid som kunstverk, bøker, nettsteder, dataprogrammer, tegninger, skuespill, filmer, musikk og lydopptak. Du kan bruke symbolet © for å hjelpe deg med å demonstrere at du krever opphavsrett til et bestemt verk, men du trenger ikke det. 

Forretningshemmeligheter

Forretningshemmeligheter kan brukes som et verktøy for å beskytte immaterielle rettigheter. Dette kan også være et alternativ eller supplement til andre registrerbare rettigheter.

Sjekk hva du bør beskytte

Er du usikker på om det er varemerke, design eller patent du skal registrere? Ta testen og se hvilke verdier det er viktig for bedriften din å beskytte.

Ta testen

Andre immaterielle rettigheter

Foretaksnavn

Når du starter egen bedrift er det viktig at du skaffer deg en identitet som viser hvem du er. Et registrert firmanavn hindrer også andre i å registrere et selskap med det samme navnet. 

Domenenavn

Har du valgt deg et foretaksnavn ønsker du kanskje å ha en nettside for å promotere forretningen din. Det kan være lurt å sjekke om domenenavnet er ledig før du registrerer foretaksnavnet. 

Lisensiering

Utnytt dine immaterielle rettigheter ved å gi andre tillatelse til å benytte et dataprogram du har opphavsrett til, et varemerke, et patent eller andre immaterielle rettigheter. 

Ansvarsmerke

En gull-, sølv- eller platinavare som blir stemplet med finhetsmerke, skal samtidig stemples med et ansvarsmerke.

Planteforedlerrett

Planteforedlerrett er en enerett til å utnytte en plantesort kommersielt.

Lær mer om ulike rettigheter

Se alle våre arrangement og opptak

Utvikle, sikre og forvalte rettighetene dine

Kvinne-presenterer-forretningside

Legg en plan for å sikre og utvikle verdiene dine

Det er viktig å tenke på hvordan de immaterielle verdiene skal forvaltes og foredles. Det er smart å lage en god plan for hvordan du skal sikre verdiene og unngå feilinvesteringer. Dette kalles IP-strategi.

Lær mer om IP-strategi
Person-i-hengekøye-mellom-to-trær

Det er mulig å ta pant i immaterielle rettigheter

Pant i et patent eller varemerke tjener som sikkerhet for at et krav blir oppfylt, for eksempel at et lån blir tilbakebetalt. Pantsettelsen reduserer dermed risikoen for långiveren. Du kan også pantsette lisenser til slike rettigheter.

Les mer om pant i immaterielle rettigheter
Person-på-svarberg-ser-utover-havet

IPR-forsikring

Rettstvistforsikring for immaterielle rettigheter –også kalt IPR-forsikring – kan redusere kostnadsrisikoen betraktelig hvis du må ut med store beløp til advokatutgifter, rettssak eller erstatning for å forsvare dine immaterielle verdier, for eksempel patent, varemerker eller design. 

Les mer om IPR-forsikring