Planteforedlerrett

Planteforedlerrett er en enerett til å utnytte en plantesort kommersielt.

Hvorfor er utvikling av nye plantesorter viktig?

Dette er viktig for å sikre verden nok sunn og trygg mat. Samtidig må vi ta miljøhensyn, ikke ødelegge for annen natur og sikre at plantene er motstandsdyktige mot skadedyr, sykdommer og klimaendringer. Dette gjelder også for andre planter enn mat, slik som dyrefor, planter til grøntanlegg, trær til skogbruk, prydplanter osv.

Hvorfor søke om enerett?

Planteforedling er en tidkrevende og dyr prosess, og planteforedleren har derfor behov for en enerett til å utnytte den foredlede sorten i en periode.

Hva er planteforedlerrett?

Planteforedlerrett er en enerett til å utnytte en plantesort kommersielt.

  • Beskyttelsestiden er tjuefem år for trær og vinranker, og tjue år for alle andre planter.
  • For å kunne få enerett, stilles det bestemte vilkår i planteforedlerloven. Sorten må være såkalt DUS, (Distinct, Uniform, Stable) altså skillbar fra andre tidligere kjente sorter, ensartet med tanke på at individene blir tilstrekkelig like og stabile under formering.
  • I tillegg må sorten være kommersielt ny, og den må få et egnet sortsnavn. Sortsnavnet blir den beskrivende betegnelsen på sorten.

Plantesortsnemnda

Det er Plantesortsnemnda som tildeler planteforedlerrett i Norge. I EU forvaltes dette av CPVO (Community Plant Variety Office). Planteforedlerretten ligger utenfor EØS-avtalen.

Reglene om planteforedlerrett følger av planteforedlerloven.

Plantesortsnavn og varemerker

Plantesortsnavn kan være til hinder for å registrere et varemerke.