Foretaksnavn

Foretaksnavn (tidligere firmanavn) registreres i Foretaksregisteret i Brønnøysund. Her kan du lese mer om hva som skal til for å få vern for foretaksnavnet ditt.

Les mer om Sjekk om navnet er ledig

Sjekk om navnet er ledig

«Navnesøk» er en søketjeneste som gjør det enkelt for deg å sjekke om både domenenavn, foretaksnavn og varemerke er ledig - alle tre i ett søk.

Hvordan skal du registrere foretaksnavnet ditt?

For å registrere ditt foretaksnavn gå til Foretaksregisteret i Brønnøysund.

Du kan registrere navn som direkte beskriver virksomheten til foretaket ditt, men da vil du kun få vern mot helt identiske navn. For at du skal hindre andre i å bruke forvekselbare navn, må navnet ditt være særpreget.

Registrere foretaksnavn som varemerke?

I visse tilfeller kan et foretaksnavn også registreres som varemerke.

Et foretaksnavn uten særpreg har mindre verdi, siden du ikke kan hindre andre i å registrere et foretaksnavn som ligner.

Kontorlokaler i Bjørvika, Oslo

Vern av foretaksnavn

Hvis du registrerer et navn som direkte beskriver virksomheten til foretaket ditt, vil du kun få vern mot helt identiske navn. For å hindre andre i å bruke et navn som kan forveksles med ditt navn, må du velge et særpreget navn.

Et særpreget foretaksnavn vil si et navn som ikke beskriver hvilken bransje du er i. Da kan du hindre andre i å registrere foretaksnavn som kan forveksles med ditt.

Et par eksempler på foretaksnavn som har særpreg er Freia AS og Ruter AS. Navnet beskriver ikke hvilke varer eller tjenester de yter, det er et oppdiktet navn.

Jo mer særpreget foretaksnavnet er, jo større vern vil det ha mot andres foretaksnavn og varemerker.

Foretaksnavnet ditt kan beskrive hvilken bransje du er i. Med et beskrivende navn er det enklere for deg å reklamere for varene og tjenestene dine, fordi kunder lettere vil se hvilken bransje du opererer innen ved å se på foretaksnavnet ditt.

Men du kan få problemer med konkurrenter. Du kan nemlig ikke hindre andre i å ha lignende beskrivende navn som sine foretaksnavn. 

Eksempel: Har du valgt et navn som "Rørleggerservice AS" kan du ikke hindre andre i å registrere "Rørleggerservice 1-2-3 AS" eller "Grünerløkkas Rørleggerservice AS".

Beskrivende navn kan føre til ulemper som at du får konkurrentenes post eller de får din post. Det kan også bli vanskelig å skille seg ut i markedet og kundene kan lettere velge din konkurrent fordi navnene er så like. 

Klage på foretaksnavn

Hvis du mener at et foretaksnavn registrert i Foretaksregisteret er forvekselbart med ditt foretaksnavn eller varemerke, kan du sende inn en klage til Patentstyret. Det samme gjelder også hvis foretaksnavnet krenker dine rettigheter til vernet personnavn.

Det er kun foretaksnavn som er registrert i Foretaksregisteret du kan klage på. Foretaksnavn som kun er registrert i Enhetsregisteret faller utenfor ordningen.

Forvekselbare foretaksnavn betyr for eksempel at det ligner på ditt foretaksnavn eller varemerke, enten ved måten navnene ser ut eller skrives, eller ved måten de uttales. Det som blir avgjørende er om andre (dine potensielle kunder) vil kunne ta feil av dem.
 

Les mer om klage på foretaksnavn
sok-etter-foretaksnavn-pa-laptop

Navnesøk

«Navnesøk» er en søketjeneste som gjør det enkelt for deg å sjekke om både domenenavn, foretaksnavn og varemerke er ledig - alle tre i ett søk.

Tjenesten er et samarbeid mellom Patentstyret (varemerke), Norid (domenenavn) og Brønnøysundregistrene (foretaksnavn). Denne søketjenesten er gratis og åpen for alle.

Gå til navnesok.no

Lær mer om ulike rettigheter

Se alle våre arrangement og opptak
  • Join us during Oslo Innovation Week and learn how to protect creators` work in the age of generative AI.

    • Tirsdag 24. september 2024 kl. 08.30 - 10.00

  • Patentstyrets eksperter svarer på spørsmålene dine om patent, varemerke og design (IP).

    • Tirsdag 15. oktober 2024 kl. 09.00 - 10.00

  • Patentstyret gir deg informasjon om den nasjonale og internasjonale utviklingen innenfor patentområdet.

    • Tirsdag 19. november 2024 kl. 08.45 - 10.30