Domenenavn

Her kommer tekst fra https://www.patentstyret.no/tjenester/domenenavn/ + https://www.patentstyret.no/tjenester/domenenavn/domenenavn-under-.no/ + https://www.patentstyret.no/tjenester/domenenavn/generiske-toppdomener/