IP-rådgiver

Det finnes en rekke rådgivere som kan hjelpe deg med å sikre og ivareta dine immaterielle verdier. Slike rådgiverne blir ofte omtalt som IP-rådgivere (tidligere: patentfullmektig), jurister og advokater.

Viktig å tenke på

Immaterielle verdier dekker mange fagdisipliner, slik som opphavsrett, forretningshemmeligheter, patent, design og varemerke. Derfor er det viktig å finne en rådgiver som er ekspert på det du har behov for. 

Før du søker om nye rettigheter, bør du for eksempel vurdere hvordan de nye rettighetene kan styrke virksomheten din.

Før du begynner søknadsprosessene, må du kanskje ta strategiske beslutninger om hvilke rettigheter du bør prioritere og i hvilke land. Det kan derfor være en fordel å kontakte en rådgiver tidlig i prosessen. 

Hvordan finne rett rådgiver?

Patentstyret kan ikke anbefale konkrete personer eller konsulentselskaper, men vi har beskrevet noen av vurderingene du kan gjøre når du skal finne en rådgiver som passer dine behov. 

Sjekk om rådgiveren er medlem av en IP-forening. Foreningene kan sette krav til både ansvarsforsikring og utdannelse, samt ha egne etiske regler, slik som om konfidensialitet. 

Ansvarsforsikring kan dekke tap ved erstatningsansvar som følge av rådgivningen. Sjekk eventuelt med rådgiveren hvilken type forsikring vedkommende har tegnet, og hvor stor dekning forsikringen har. 

Tenker du allerede nå på å søke om rettigheter i andre land,  bør du sjekke hvilke kvalifikasjoner og erfaringer de har, og om de er del av et internasjonalt IP-rådgivernettverk. Dette vil gjøre det lettere for deg å finne nasjonale rådgivere i andre land, og å få informasjon om lover og praksis i disse landene. 

Rådgiverdatabase

Rådgiverdatabasen til Innovasjon Norge gir en oversikt over en rekke rådgivere som tilbyr ulike tjenester knyttet til immaterielle verdier.

Patentrådgiver

Dette er rådgivere med teknisk kompetanse. De blir ofte kalt IP-rådgivere (tidligere patentfullmektig).

Det kan være svært utfordrende å skrive en patentsøknad, og du kan trenge hjelp fra en ekspert. Det kreves blant annet en del kunnskap om hvordan søknaden formelt skal utformes.

Statistikken vår viser at søknader skrevet av patentrådgivere oftere fører til patent enn søknader skrevet uten bistand fra disse. 

For å få oversikt over rådgivere om har levert patentsøknader innenfor ditt tekniske fagfelt, kan du søke i vårt register. I registeret kan du lese i patentsøknader og se hvordan patentsøknadene er utformet. Dette kan gi deg informasjon om ferdighetene til rådgiveren. 

Be gjerne om et innledende møte med en eller flere rådgivere for å diskutere dine behov. Det kan gi deg et inntrykk av om rådgiverens kompetanse og engasjement er riktig for din virksomhet. Det er viktig at rådgiveren din har rett teknisk forståelse, forståelse for virksomheten din og hvordan du ønsker å bruke en patentbeskyttelse. 

Hvis du skal søke om europeisk patent og ønsker at en rådgiver skal representere deg, må rådgiveren være autorisert til å representere deg overfor EPO. 

Praktiserende advokater med norsk advokatbevilling trenger ikke å være autorisert og kan representere klienter overfor EPO. Disse står ikke på listen over autoriserte rådgivere. 

Gruppe-mennesker-diskuterer-rundt-post-it-lapper

Har du lagt en plan for verdiene dine?

Visste du at så mye som 90 % av verdiene i innovative selskaper kan være immaterielle? Det er derfor viktig at disse verdiene forvaltes riktig. En gjennomtenkt strategi er like viktig for kommersiell suksess som finansiering, markedsføring og salg.

Slik fungerer en IP-strategi
Person-på-svarberg-ser-utover-havet

Skap verdier gjennom lisensiering

Ønsker du å finne nye forretningsmuligheter og inntektskilder? Kanskje du drømmer om å selge produktene dine i nye markeder?

Les om hvordan lisensiering kan åpne dørene til nye muligheter.

Les mer om lisensiering
Les mer om Ny verktøykasse for immaterielle verdier
Krystall-Grønn-MørkBlå
  • Nyheter
  • Patent
  • Opphavsrett

Ny verktøykasse for immaterielle verdier

Verktøykassen inneholder sjekklister og videoer om hvordan immaterielle verdier og rettigheter som patent, varemerke og design kan ivaretas i offentlige anskaffelser. Verktøyet er gratis tilgjengelig.

Publisert 21. mai 2024