Bilde av oppdrettsanlegg i en fjord med snøkledte fjell rundt.

Havbruksanalyse: Nasjonale konkurransefortrinn og globale muligheter

15. april 2024: Det siste tiåret har teknologien i havbruksnæringen utviklet seg raskt, og den representerer nå store verdier. Patentstyrets ferske landskapsanalyse gir deg en oversikt over utviklingen.

I rapporten har vi utelukkende analysert patentdokumenter relatert til havbruksnæringen. 

– Havbruksnæringen er Norges største eksportnæring etter olje og gass. Næringen er i vekst, og eksportverdien øker år etter år, forklarer sjefingeniør Marianne Skånseng i Patentstyret.  

De siste 15 årene har antall patentsøknader innen havbruksområdet økt fra noen hundretalls til om lag 5000 årlig. Patentsøknadene forteller at både norske og utenlandske aktører i større grad ser utover eget hjemmemarked og ønsker å videreføre teknologien sin internasjonalt. 

Finne ukjente konkurrenter 

Havbruk er et vidt begrep som kan omfatte mange fagområder, og for å begrense omfanget er det satt søkelys på oppdrett av fisk, og primært de artene som er av størst kommersiell interesse for norske aktører. 

– Analysen gir en oversikt over patenttettheten innen ulike områder, de største aktørene og utviklingen over tid. Ved å gå mer i dybden kan man derfor finne nye mulige samarbeidspartnere og kanskje få en oversikt over konkurrenter man ikke visste eksisterte, sier Skånseng. 

Analysen ser på ulike temaer knyttet til fiskevelferd, alt fra oppdrettsanlegg og miljøet fisken lever i, til fôr og behandling av sykdom hos fisk. I tillegg er det kartlagt patenter der kunstig intelligens og fornybare energikilder er knyttet opp mot havbruksnæringen.  

Stort potensial 

– Vi i Patentstyret vet at 89 % av alle gjeldende patenter i Norge har utenlandsk opprinnelse, og dette er en av grunnene til at det er viktig å kjenne hvilket handlingsrom man har. Analysen gir en omfattende innsikt over patentlandskapet. Dette kan norske bedrifter og andre interessenter utnytte til sin fordel. 

– Som verdens største oppdrettsprodusent og eksportør av atlantisk laks og regnbueørret er det viktig at aktørene i næringen også tar vare på sine immaterielle verdier, så vel i Norge som internasjonalt, mener Skånseng og legger til: 

– En rekke aktører har innsett viktigheten av dette, men det er fremdeles et stort potensial for å øke bevisstheten hos mange av aktørene i norsk havbruksnæring slik at også de blir bedre rustet når de skal ut på det globale markedet med sine produkter og prosesser. 

Med en gjennomarbeidet strategi rundt håndtering av immaterielle verdier vil en bedrift kunne oppnå viktige og varige konkurransefortrinn, og riktig bruk av disse rettighetene vil da være like viktig for kommersiell suksess som finansiering, markedsføring og salg. 

Gratis arrangement under Trondheim Tech Week 2024, på Royal Garden i Trondheim

 • Join us during Oslo Innovation Week and learn how to protect creators` work in the age of generative AI.

  • Tirsdag 24. september 2024 kl. 08.30 - 10.00

 • Patentstyrets eksperter svarer på spørsmålene dine om patent, varemerke og design (IP).

  • Tirsdag 15. oktober 2024 kl. 09.00 - 10.00

 • Patentstyret gir deg informasjon om den nasjonale og internasjonale utviklingen innenfor patentområdet.

  • Tirsdag 19. november 2024 kl. 08.45 - 10.30

Les mer om Ny verktøykasse for immaterielle verdier
Krystall-Grønn-MørkBlå
 • Nyheter
 • Patent
 • Opphavsrett

Ny verktøykasse for immaterielle verdier

Verktøykassen inneholder sjekklister og videoer om hvordan immaterielle verdier og rettigheter som patent, varemerke og design kan ivaretas i offentlige anskaffelser. Verktøyet er gratis tilgjengelig.

Publisert 21. mai 2024

Les mer om Økt etterspørsel etter Freedom to operate-grunnlag (FTO-grunnlag)
Krystall-Grønn-MørkBlå
 • Nyheter

Økt etterspørsel etter Freedom to operate-grunnlag (FTO-grunnlag)

FTO-grunnlag er oppdrag Patentstyret utfører for internasjonale kunder gjennom Nordisk patentinstitutt (NPI), tilsvarende forundersøkelser vi utfører for norske kunder.  Vi har de siste årene hatt en økt etterspørsel etter disse tjenestene.

Publisert 21. mai 2024