Har du en bevisst strategi for immaterielle rettigheter (IP)?

En robust og helhetlig IP-strategi som er godt integrert i forretningsplanen er kjennetegnet for bedriftene som lykkes i internasjonale markeder. Håndtering av immaterielle verdier kan være avgjørende for å oppnå bedriftens mål.

Personer jobber med å legge strategi

Hvorfor trenger jeg en IP-strategi?

Hensiktsmessig bruk av immaterielle rettigheter i innovasjon kan bidra til å skape og sikre verdier, og å unngå feilinvesteringer. En IP-strategi gir retningslinjer for hvordan immaterielle verdier skal identifiseres og - når relevant - beskyttes, vedlikeholdes, forsvares og utnyttes forretningsmessig.

En gjennomarbeidet strategi for dette kan gi bedriften din viktige og varige konkurransefortrinn. Riktig bruk av disse rettighetene vil da være like viktig for kommersiell suksess som finansiering, markedsføring og salg.

Bedrifter med effektive IP-strategier plasserer sine eneretter (patenter, varemerker og design) på lik linje med andre aktiva i regnskapet.

Personer-jobber-med-utregninger

Hvilke eiendeler har bedriften?

Start med å kartlegge bedriftens immaterielle ressurser. Hvilke av disse er nøkkelverdiene, som er viktigst for å oppnå bedriftens forretningsmål? Er det noen verdier som mangler? Skaff oversikt over hvem som eier nøkkelverdiene. Det er også viktig å synliggjøre immaterielle eiendeler i regnskapet og overfor eiere, partnere og andre interessenter.

Sjekklister - et hjelpemiddel for å få oversikt over immaterielle verdier

Få oversikt over immaterielle verdier. Det er egne sjekklister for deg som skal gjennomføre en offentlig anskaffelse, for deg som er i et selskap, og for deg som skal investere i et selskap.

Gå til sjekklistene

Hva skal de immaterielle verdiene og rettighetene brukes til?

Det kan blant annet skapes gjennom produkter og tjenester, samt gjennom lisensiering og salg av rettigheter.

Rettigheter er viktig som dokumentasjon og sikkerhet for investorer, bankinstitusjoner og andre finansieringskilder.

Aktuelle samabeidsmåter kan være samarbeid mellom virksomheter, ved etablering av fellesforetak eller åpen innovasjon.

Dette er blant annet for å sikre handlingsrom for teknologisk utvikling, blokkere konkurrenter, kontrollere verdikjeden og bygge omdømme.

– «For oss er det viktig å sikre våre IP-rettigheter i et etablert marked bestående av store aktører. Ved å ha en solid IPR-strategi viser vi at vi tar temaet på alvor og kan dermed hindre kopiering av produktet.»

Jonas Fossnes Blekastad

CEO Compax Solutions AS

Jonas_Fossnes_Blekastad300x350

Jonas Fossnes Blekastad

CEO Compax Solutions AS

Hvordan skal virksomheten håndtere de immaterielle verdiene?

Få på plass interne rutiner som får fram ideer fra egne ansatte, og sørg for at eierskapet til ideene blir fastsatt.Vet ledelsen hva de ansatte sitter på av kunnskap? Det er også viktig å klargjøre hva bedriften eier og hva den ansatte kan ta med seg. Det er behov for avtaler, forslagsordninger, retningslinjer og rutiner for innmelding av arbeidstakeroppfinnelser, rutiner for gjennomgang av strategisk betydning og hvor omfattende beskyttelse det krever, rutiner for gjennomgang av porteføljen med tanke på fornyelser, oppfølging av konkurrenter, rutiner ved inngrep mm. 

Holder bedriften godt nok på hemmelighetene? Sørg for god informasjonssikkerhet og konfidensialitet, og inngå avtaler både med egne ansatte, konsulenter og underleverandører til virksomheten. Visse krav må være oppfylt for at informasjon skal regnes som forretningshemmelighet, og det er viktig at virksomheten kjenner til og innretter seg etter disse.

Identifiser hva bedriften kan gjøre uten å krenke andres rettigheter (freedom to operate). Finn ut hva andre har gjort, og hva dere kan bygge på uten å krenke andres rettigheter.

Sikre patenter, varemerker og designbeskyttelse.

Overvåk rettigheter for å se hva viktige konkurrenter gjør eller følg med på om andre krenker bedriftens rettigheter.

Ta stilling til hvordan dette bør gjøres, og sørg for bistand fra eksperter.

– Hvis du har gjort spennende vitenskapelige funn, så sørg for å innlede en patenteringsprosess tidlig. Det er viktig å ha en god IP-strategi før essensiell informasjon havner i den offentlige sfære, hvis ikke kan man miste muligheten til å patentere.

Ingrid Teigland Akay

managing partner i Hadean Ventures

Placeholder-portrettbilde-sitat-mose-svalgronn

Ingrid Teigland Akay

managing partner i Hadean Ventures