Ny verktøykasse for immaterielle verdier

Verktøykassen inneholder sjekklister og videoer om hvordan immaterielle verdier og rettigheter som patent, varemerke og design kan ivaretas i offentlige anskaffelser. Verktøyet er gratis tilgjengelig.

Det var det tidligere Direktoratet for e-helse, nå Helsedirektoratet, som først tok initiativet til å samarbeide med Patentstyret om å øke kunnskapen om og skape mer oppmerksomhet rundt immaterielle rettigheter og verdier.  

– Gjennom arbeidet vårt for å styrke samarbeidet mellom helse- og omsorgstjenesten og leverandørene i helsenæringen, har immaterielle rettigheter pekt seg ut som ett av flere viktige innsatsområder, sier Siv Ingebrigtsen, divisjonsdirektør i Helsedirektoratet. 

Hvert år kjøper staten og kommunene inn varer og tjenester fra private leverandører. 

Sykehusinnkjøp inngår og forvalter avtaler om varer og tjenester for spesialisthelsetjenesten. I 2023 gjennomførte de anskaffelser for ca. 30 milliarder kroner. I tillegg kommer innkjøp til primærhelsetjenesten, som i hovedsak er drevet av kommunene. 

Kaia Spilhaug Torkildsen er spesialrådgiver med ansvar for digitalisering i helsesektoren i Lørenskog kommune. 

– Min opplevelse er at diskusjoner rundt, og arbeid med, behov og krav som er knyttet til immaterielle verdier ikke har vært skilt ut fra øvrige krav. Dog har det vært mer fokus på det materielle, sier Torkildsen om hvordan hun opplever diskusjoner om immaterielle verdier med oppdragsgiver i forkant av en anbudsprosess. 

Kaia Spilhaug Torkildsen

Spesialrådgiver, Lørenskog kommune

Kaia-3

Kaia Spilhaug Torkildsen

Spesialrådgiver, Lørenskog kommune

Diskuterer gjerne videreutvikling med leverandører 

Markedet for digitale løsninger innen helsevesenet er i sterk utvikling. Dette sammen med ønsket om å ha et mer langsiktig forhold til leverandøren som partner for videreutvikling mer enn en utfører av bestillinger, har bidratt til diskusjoner rundt krav og formuleringer i konkurransedokumenter, sier Spilhaug Torkildsen. 

Hun sier de gjerne diskuterer hvordan en løsning som utvikles for dem, kan videreutvikles av leverandøren senere. 

–  I våre konkurransedokumenter er vi tydelige på at vi ønsker samarbeid rundt videreutvikling av løsningen velkommen, men at dette må avtales for hvert enkelt tilfelle. I tilbudene som blir levert, er leverandørene bedt om å beskrive hvordan de ser for seg et slikt partnerskap gjennom hele avtaleperioden, og dette blir gjerne en del av forhandlingene. 

En av dem som har erfaring fra leverandørsiden er Soheil Dabestani, CEO og grunnlegger av IT-selskapet Diffia.   

– Innkjøpersiden er som regel ryddige og opptatt av å håndtere sensitiv informasjon godt. Samtidig er årvåkenhet og vurderinger rundt god håndtering av sensitiv informasjon et kontinuerlig forbedringsarbeid.

Soheil Dabestani

CEO, Diffia

2024-05-16 - Soheil Dabestani Diffia (c)

Soheil Dabestani

CEO, Diffia

Dabestani minner om at det dessverre av og til skjer feil, og at kunnskapen om mulige konsekvenser for bedrifter og kundene, og ikke minst kompetansen om hvordan man unngår feil, derfor bør være sentral i forvaltningen av leverandørenes forretningshemmeligheter og rettigheter.  

Dabestani mener det som leverandør er viktig å være bevisst på hvilke rettigheter som er viktige å verne, og poengtere dette eksplisitt overfor innkjøperne. 

Viktig for leverandørselskapene 

Markeds- og kommunikasjonsdirektør i Patentstyret, Elisabet Mæland Fosse, mener det er viktig at aktørene blir klar over hvor viktig de immaterielle verdiene er for selskapene. 

–  Særlig innen teknologibedrifter kan immaterielle verdier som for eksempel patenter utgjøre en stor del av selskapets verdi. For bedriftene er det helt avgjørende å både beskytte og forvalte disse verdiene på en god måte, sier Mæland Fosse. 

For helsetjenestenes del har gode samarbeid mellom offentlige og private aktører også en beredskapsmessig dimensjon. 

Regjeringens veikart for helsenæringen (2023)

— En solid helsenæring er del av grunnlaget for samfunnets motstandsdyktighet i krise. En god næringspolitikk som prioriterer bærekraft, omstilling, effektivitet og lønnsomhet, vil også kunne ha positive ringvirkninger for beredskapen. Dette handler om effektiv bruk av samfunnets samlede ressurser.

Kan brukes av flere  

Undersøkelser fra både Patentstyret og Helsedirektoratet viser at det er behov for å styrke samarbeidet mellom aktørene på e-helsefeltet, og økt kunnskap om immaterielle rettigheter er ett av tiltakene.   

Selv om ideen kom fra helseteknologi-området, er sjekklistene og videoene i verktøykassen laget slik at det også kan brukes innenfor andre sektorer. I tillegg til innkjøpere og leverandører, er verktøyene også tilpasset investorer. Alt ligger fritt tilgjengelig på Patentstyrets nettsider.   

–  Det er behov for økt generell bevissthet rundt hvor viktig de immaterielle verdiene er for leverandørselskapene, understreker Patentstyrets Elisabet Mæland Fosse. 

Relaterte artikler