Bilde av nettverkskabler

Har du utviklet en ny programvare (software) eller en ny app?

Er det mulig å få patent på en idé til en ny innovasjon som kjører på en datamaskin for å løse et teknisk problem?

Dataimplementerte oppfinnelser er oppfinnelser som kjører på en datamaskin for å løse et teknisk problem. Disse oppfinnelsene er patenterbare hvis de gir en intern eller ekstern effekt.

Eksempler på slike oppfinnelser: 

  • KI-system (AI-system) som styrer eksterne trafikklys 
  • komprimering av videosignal 
  • kryptering av elektronisk kommunikasjon 

Patent blir gitt på oppfinnelser innenfor alle tekniske områder, forutsatt at oppfinnelsen er ny, har oppfinnelseshøyde og er industriell anvendbar. Med andre ord kan en oppfinnelse patentbeskyttes så lenge den løser et teknisk problem på en ny og ikke åpenbar måte.

Ikke patent på algoritmer 

Algoritmer kan ikke patentbeskyttes, men derimot kan du få patent på bruken av algoritmen til å løse et konkret teknisk problem. For eksempel er en fremgangsmåte for anvendelse av nevrale nettverk ikke patenterbart. Derimot kan du få patent på en fremgangsmåte for styring av en turbin ved å bruke nevrale nettverk. 

Forretningsmetoder og apper kan ikke patenteres

Abstrakte konsepter og ideer som forretningsmetoder eller historielinjer for et nytt dataspill, anses ikke som patenterbare oppfinnelser. Ren fremleggelse av informasjon, som for eksempel i en app, vil heller ikke regnes som en patenterbar oppfinnelse. 

I andre land med en annen lovgivning enn Norge, for eksempel i USA, kan det være mulig å patentbeskytte noe som ikke kan få patent i Norge. 

Opphavsrett kan være aktuelt

Kildekoder, databaser, skjermbilder og dokumentasjon kan være beskyttet med opphavsrett.

 

Relaterte artikler