Opphavsrett

Opphavsrett - eller copyright - beskytter kunstneriske verk som musikk, film og litteratur. Vernet kan ikke søkes om, men oppstår automatisk når du skaper et verk.

Maling-pa-fargepalett

Hva betyr det å ha opphavsrett?

Hvis en oppfinnelse, et design eller et varemerke har preg av noe originalt og er et resultat av en individuell skapende innsats, er det automatisk beskyttet etter åndsverkloven.

Å ha opphavsrett innebærer at du har eksklusive rettigheter til hvordan et verk skal brukes.

De viktigste rettighetene som følger med opphavsrett inkluderer:

Rett til å lage kopier av verket.

Rett til å distribuere kopier av verket til publikum.

Rett til å utføre verket offentlig, for eksempel å spille en sang eller vise en film for publikum.

Rett til å vise verket offentlig, spesielt relevant for audiovisuelle verk som filmer eller TV-programmer.

Rett til å lage avledede verk eller modifikasjoner basert på det opprinnelige verket.

Handler om retten til å bli anerkjent som skaperen og retten til å motsette seg enhver deformasjon eller uverdig bruk av verket som kan skade skaperens ære eller omdømme.

Rett til å overføre verket til allmennheten.

© er symbol for "copyright" – eller opphavsrett som det heter i Norge

Person-leser-bok

Hva er beskyttet av opphavsretten?

Opphavsrett beskytter originale og kreative verk innen følgende kategorier.

Inkluderer bøker, artikler, poesi, og andre skriftlige verk.

Musikkverk med eller uten tekst.

Dette omfatter malerier, skulpturer, fotografier, og annen visuell kunst.

Beskytter skript, karakterer, scenografier og andre elementer i teater- og filmproduksjoner.

Kode og programmering er også beskyttet av opphavsrett.

Designet av bygninger kan være underlagt opphavsrettsbeskyttelse.

Originale koreografier kan også være beskyttet.

Dette inkluderer TV-programmer, reklamer, og annet audiovisuelt innhold.

Åndsverkloven gir også enerettigheter til bl.a. de som fremfører et verk og produsenter av et lydopptak. Rettighetene er ikke de samme som for dem som har skapt verket, men er beslektet til disse, og kalles derfor nærstående rettigheter. En artist har f.eks. enerett til det hen fremfører, selv om det ikke er denne personen som har skapt verket.

Hvor lenge varer opphavsretten?

Et åndsverk er vernet i hele opphaverens levetid, og 70 år etter utløpet av opphaverens dødsår

Hvorfor er det viktig med opphavsrett?

Opphavsretten gir rettighetshaveren kontroll over hvordan verket brukes. Den gir også mulighet for å tjene penger på verket gjennom lisensiering eller salg av rettighetene. Du kan både arve og «selge» opphavsrett ved å inngå en avtale om bruk.

Patentstyrets rolle

Innenfor opphavsrett har Patentstyret to roller - tilsyn for kollektiv forvaltning av opphavsrett og nærstående rettigheter, og godkjenningsmyndighet overfor organisasjoner som ønsker å inngå avtaler med avtalelisensvirkning.

Relevante artikler