Design

En designregistrering gir vern for utseendet og formen på et produkt, slik at du får enerett til å utnytte designet kommersielt i Norge. Ikke sjelden er det designet, det vil si utseendet, som skiller produktet ditt fra andres. Designet kan derfor ha stor verdi.

Les mer om Er designet ditt nytt?

Er designet ditt nytt?

For å få en designrettighet, må designet være nytt. Det betyr at det utseendet du registrerer, skal skille seg fra tidligere kjent utseende. Hvis du ønsker å undersøke om et lignende design allerede er registrert eller søkt registrert, kan du gjøre et søk i designregisteret vårt.

Les mer om Send søknad

Send søknad

Er du klar til å sende oss en søknad? Start eller fortsett på søknaden din om registrering av design her.

Hvorfor registrere et design?

Ved å registrere designet, får du enerett til utseendet av et produkt og til å utnytte det kommersielt. Dette gir deg en unik posisjon i markedet. 

For at et design skal være beskyttet av designloven, må designet være registrert hos Patentstyret. Med en designregistrering har du et håndfast bevis på rettigheten din. Skulle du havne i en konflikt, stiller du dermed sterkere med en designregistrering.

Sjekk hva du bør beskytte

Er du usikker på om det er varemerke, design eller patent du skal registrere? Ta testen og se hvilke verdier det er viktig for bedriften din å beskytte.

Ta testen

Hva menes med enerett?

En designregistrering er viktig fordi den gir deg en dokumentert enerett som kan:

  • øke konkurransefortrinnet og bedre muligheten til å tjene penger på designet
  • bidra til at du oppnår større markedsandeler
  • gi deg mulighet til å selge eller lisensiere ut produktet
  • gjøre virksomheten din mer attraktiv for samarbeidspartnere og investorer
  • bidra til å forebygge konflikter
  • brukes som bevis i en konflikt

Hvis noen vil bestride rettigheten din, må de motbevise at du har enerett til designet. Bevisbyrden blir altså lagt på motparten.

Hva kan du registrere?

Designregistrering beskytter utseendet til et produkt. Det kan være fysiske produkter som for eksempel smykker, møbler eller deler av en gjenstand. Det kan også brukes til å beskytte skjermbilder, ikoner og grafiske symboler.

Små stolmodeller av ulik design

Andre vern av design

Utseendet til et produkt kan også ha vern gjennom annen lovgivning enn designloven, nemlig åndsverkloven og markedsføringsloven. Du kan med andre ord ha en viss beskyttelse for produktet ditt selv om det ikke er registrert under designloven hos Patentstyret.

Beskyttelse etter åndsverkloven (opphavsrett) forutsetter at designet oppfyller kravet til såkalt «verkshøyde». Det vil si at designet må være et resultat av en individuelt preget skapende innsats, slik at det fremstår som originalt.

Opphavsretten oppstår automatisk idet verket skapes, og det er ikke en rettighet du kan få gjennom registrering. Om utseendet til et produkt oppfyller kravet til verkshøyde og nyter beskyttelse som åndsverk, kan derfor bare fastlås av domstolene. Opphavsrett gir enerett til å fremstille eksemplarer av verket og til å gjøre det tilgjengelig for allmennheten. Opphavsretten gjelder i opphavsmannens levetid og i 70 år etter utløpet av opphavsmannens dødsår.

Markedsføringsloven gir ikke enerett som sådan, men forbyr handlinger som strider mot god forretningsskikk næringsdrivende i mellom. Hvis du vil bruke markedsføringsloven mot en annen part, må du argumentere for at de har etterliknet produktet ditt. I tillegg må du bevise at etterlikningen har skjedd på en slik måte at det må anses som en urimelig utnyttelse av din innsats eller resultater. Den andre parten må med andre ord ha gjort noe klanderverdig.

Markedsføringsloven gir dermed ikke en objektiv beskyttelse av utseendet til et produkt som sådan, men beskytter den innsatsen som er lagt ned. 

Er designregistrering nødvendig?

Det er gode grunner til å registrere design selv om det også kan være vernet gjennom annen lovgivning.

Designregistrering gir som nevnt et håndfast bevis på rettigheten din, nemlig en dokumentert enerett som viser datoen for innlevering av designet til Patentstyret. Bildene i designregistreringen definerer også hvilket vern du får. Dette i motsetning til opphavsrett som ikke kan registreres og som må fastslås av domstolene. 

En designregistrering er gyldig inntil noen eventuelt utfordrer rettigheten. Hvis noen vil bestride designrettigheten din, må de motbevise at du har enerett til designet. På denne måten blir bevisbyrden snudd. Hvis du bare påberoper deg opphavsrett, er det derimot du som må bevise at du har vern etter åndsverkloven. 

Fordelene med en designregistrering

En designregistrering kan gjøre det lettere å få hjelp fra tollmyndighetene til å stoppe piratkopier av produktene dine.

Designloven, åndsverkloven og markedsføringsloven inneholder ulike vilkår for å få beskyttelse. For eksempel vil ikke alle former for design som kan registreres hos Patentstyret, ha verkshøyde og dermed være beskyttet etter åndsverkloven. I Norge har det blant annet tradisjonelt vært et relativt strengt originalitetskrav for å oppnå beskyttelse etter åndsverkloven for funksjonell brukskunst og industridesign.

Rettigheten gir en sikkerhet for dem som ønsker å investere i virksomheten din. Vernet etter åndsverkloven og markedsføringsloven er mer usikkert, i den forstand at du ikke har en registrert/dokumentert rett, men må gå til domstolene for å få fastslått vernet. 

– Siden designet til ASK er en essensiell del av hele varen, er det enormt viktig for oss å sikre at ingen andre kopierer vårt uttrykk og våre verdier. Dette sikrer vi ved å beskytte navnene våre og fonten vår gjennom varemerke- og designregistrering. Man ser altfor ofte at konkurrerende bedrifter ikke tar seg bryet med å finne opp kruttet selv, men bare kopierer det som selger. Dette har vi fra dag én ønsket å sikre oss mot.

Mann som holder en hane

Kristoffer Evang

Gründer og daglig leder i Ask gård

Les mer om Start en designsøknad

Start en designsøknad

Gå direkte til søknadsveiviseren vår for å starte registreringsprosessen. Lenken går til en innloggingsside. Etter innlogging kan du starte på søknaden.

Vi hjelper deg gjerne!

Få oversikt over hvilke muligheter som finnes for deg, og hvordan du bør gå i gang for å søke. Registrering av design er en omfattende prosess, men vi kan hjelpe deg.

Lær av andre

Les mer om Ask gård: Med gjennomtenkt design, egen font og registrerte rettigheter som suksessfaktorer
Mat fra Ask gård

Ask gård: Med gjennomtenkt design, egen font og registrerte rettigheter som suksessfaktorer

Kristoffer og Anne Marte ønsker å utvikle norsk spekemat til en internasjonal merkevare. I tillegg til god kvalitet, legger de stor vekt på det visuelle. En designregistrert font, bevisst fargebruk og historien om den fyrrige chorizoen "PABLO" er noen av ingrediensene i deres merkevarestrategi.

Publisert 16. oktober 2023

Les mer om Db Equipment har sikret internasjonale rettigheter til sine sportsvesker og bager
Mann som drar på ulike bager på hjul

Db Equipment har sikret internasjonale rettigheter til sine sportsvesker og bager

Db Equipment utvikler en serie vesker, ryggsekker og bager tilpasset sportsutøvere. Bagene er utviklet for transport av ski, snowboard og surfebrett, og er praktiske og plassbesparende når de ikke er i bruk. Gründerne av selskapet tenkte tidlig på å sikre rettigheter til produktene i et globalt marked.

Publisert 22. februar 2023