Ta IPR-testen

Sjekk om det er patent, varemerke og/eller design som er viktig for bedriften din

Det kan være vanskelig å se hvilke immaterielle rettigheter (IPR) som kan være relevante for deg. Vi har utviklet en test som kan hjelpe deg i riktig retning.

Håndterer du de immaterielle rettighetene dine på en bevisst måte, kan du øke lønnsomheten til virksomheten din, lettere tiltrekke deg investorer og stå sterkere mot kopiering.

Immaterielle rettigheter (IPR) er blant annet patenter, varemerkerog design. Hvilken rettighet du trenger avhenger av din idé eller oppfinnelse.

Denne testen erstatter ikke en grundigere gjennomgang med en profesjonell rådgiver, men er ment for å gi deg en idé om hva du bør starte med. 

Testen inneholder 9 påstander og tar ca 2 minutter å svare på.

Visste du at?

Så mye som 90% av verdiene i innovative selskaper kan være immaterielle

Krystall-Grønn-MørkBlå