Tidslinje for designregistrering

Få oversikt over hele tidslinjen fra hvordan du bør forberede en designsøknad til hva du gjør etter at du har fått en designregistrering.

 • Før du søker

  Søker

  Er designregistrering riktig for deg?

  Ta testen for å forsikre deg om at du oppretter riktig type søknad. 

 • Før du søker

  Søker

  Er designet ditt nytt?

  For å få enerett til designet i Norge, må det være nytt når du sender inn søknad om registrering. Vi undersøker ikke om det er nytt – loven legger opp til at søkeren selv kjenner til hva som fins i det aktuelle markedet. Du kan vise designet ditt offentlig tidligst 12 måneder før du sender inn søknaden, uten at det ødelegger for nyheten. Dette kan være aktuelt hvis du vil prøve ut designet i markedet før du søker.

  Hvis du vil sjekke om noen tidligere har søkt eller fått registrert et design som ligner ditt, kan du søke i databasen vår og i internasjonale databaser. Men vær klar over at designet ditt må skille seg fra alle design som fins i markedet, ikke bare fra dem som fins i registeret vårt.

 • Før du søker

  Søker

 • Søknadstidspunktet

  Søker

  Logg inn og send søknad

  Når du er klar for å søke, kan du logge deg inn til det digitale søknadsskjemaet. Du får veiledning punkt for punkt.

 • 0-6 mnd.

  Patentstyret

  Vi offentliggjør søknaden

  Generelt offentliggjør vi umiddelbart søknaden din i Patentstyrets designregister, med unntak av bildene som viser designet. Vi holder bildene hemmelig mens vi behandler søknaden og inntil 6 måneder fra søknadsdato.

 • 0-3 mnd.

  Patentstyret

  Vi behandler søknaden

  Vi registrerer designet, eller kontakter deg hvis søknaden har formelle mangler eller inneholder noe som gjør at vi ikke kan registrere den.

 • 0-3 mnd

  Søker

  Kommunikasjon med Patentstyret

  Har du mottatt brev fra Patentstyret, er det viktig at du svarer innen fristen. Hvis du ikke svarer, henlegger vi søknaden din. Bruk gjerne korrespondanseskjemaet i Altinn. 

 • Etter registrering

  Søker

  Etter registrering

  Når du har fått en registrering, bør du tenke gjennom hvordan du kan få best mulig utbytte av rettigheten din. Du kan for eksempel bruke den til markedsføring, i avtaler med samarbeidspartnere og til å synliggjøre verdiene i virksomheten din.

 • Etter registrering

  Administrativ overprøving

  Du kan levere inn klage både under behandlingen av en designsøknad og etter at designet er registrert.

 • 0-6 mnd

  Søker

  Vil du søke i andre land?

  Hvis du skal søke i andre land, bør du gjøre det senest innen 6 måneder fra du søkte i Norge. Da kan du kreve prioritet fra den dagen du leverte inn søknaden i Norge. Prioritet betyr at designet ditt går foran alle design som blir levert inn i de andre landene etter at du leverte inn søknaden i Norge.

 • 5 år

  Søker

  Fornyelse

  Designregistreringen varer i 5 år. Du må betale en fornyelsesavgift for at designet fortsatt skal være registrert.

Vi hjelper deg gjerne!

Få oversikt over hvilke muligheter som finnes for deg, og hvordan du bør gå i gang for å søke. Registrering av design er en omfattende prosess, men vi kan hjelpe deg.