Slik søker du designregistrering

Med en godt gjennomarbeidet søknad har du gode muligheter for å oppnå en rettighet. Vi leder deg gjennom viktige vurderinger du må gjøre før du oppretter søknaden.

Les mer om Er designet ditt nytt?

Er designet ditt nytt?

For å få en designrettighet, må designet være nytt. Det betyr at det utseendet du registrerer, skal skille seg fra tidligere kjent utseende. Hvis du ønsker å undersøke om et lignende design allerede er registrert eller søkt registrert, kan du gjøre et søk i designregisteret vårt.

Les mer om Send søknad

Send søknad

Er du klar til å sende oss en søknad? Start eller fortsett på søknaden din om registrering av design her.

Ferdig utviklet design

Etter at du har sendt inn en søknad til oss, kan du ikke gjøre endringer som påvirker designets helhetsutseende. Derfor bør du vente med å søke til du har utviklet designet ferdig.

Bilder av designet

Du kan sende inntil sju bilder av hvert design du vil registrere. Det er bildene som definerer hvilket vern du får. For at du skal få et godt vern, er det svært viktig at du sender inn gode, tydelige bilder av designet. 

Bildene kan være strektegning, datategning eller foto.

Riktig

Kopp-strektegning

Riktig

Kopp-graskala

Riktig

Foto-av-kopp

Du kan sende inn fargebilder eller bilder i gråskala eller i svart-hvitt. Bilder i gråskala eller i svart-hvitt gir vern for alle farger. For fargebilder teller vi hver farge eller fargekombinasjon som egne design.

Riktig

Kopp-graskala

Riktig

Kopp

Vis gjerne designet fra flere vinkler, men kun én synsvinkel per bildefil.

Riktig

Kopp

Riktig

Kopp-fra-andre-siden

Feil

Kopp-fra-ulik-vinkel

Bildene må være klare og skarpe.

Riktig

Kopp

Feil

Kopp-uskarp

Bildene må vise designet tydelig og mot en nøytral bakgrunn. De må ikke inneholde forstyrrende skygger eller lysreflekser

Riktig

Kopp

Feil

Kopp-med-bakgrunnsfarge

Feil

Kopp-med-skygger

Feil

Kopp-for-mye-lys

Bildene må ikke inneholde andre gjenstander, personer, forklarende tekst eller mållinjer

Riktig

Kopp

Feil

Kopp-med-ekstra-produkt

Feil

Kopp-i-hand

Feil

Kopp-med-maal

Du kan registrere deler av et produkt. Bruk stiplede linjer for det som ikke skal være med, eller vis delen for seg selv

Riktig

Lokk-med-stiplet-linje

Riktig

Kun-lokk

Sjekk hva du bør beskytte

Er du usikker på om det er varemerke, design eller patent du skal registrere? Ta testen og se hvilke verdier det er viktig for bedriften din å beskytte.

Ta testen

Filformat

Vi anbefaler at du bruker følgende filformat:

 • For tekstdokumenter: .docx eller .PDF
 • For bilder: .jpg
 • For lister: .xml

Vi kan ikke motta filer via eksterne filoverføringsprogrammer som f.eks. Dropbox eller Wetransfer. Du må sende dokumenter via Altinn eller e-post. 

Produktangivelse

Formålet med produktangivelsen er at vi skal kunne bestemme hvilken klasse designet hører hjemme i.

Skriv kort og enkelt hva slags type produkt designet viser. Det kan være «stol», «skip», «grafisk symbol» og så videre. Du skal ikke beskrive designets utseende eller hvordan det er laget. Finnes det ikke en term for produktet, kan du skrive en kort forklaring på hvilken funksjon produktet har.

Klassifikasjon

Patentstyret plasserer alle design i forskjellige klasser etter hva slags type produkt de viser. Til dette bruker vi Locarno-klassifikasjonen som er et internasjonalt system for klassifisering av design i klasser og underklasser.

Vet du hvilken klasse designet ditt tilhører, kan du skrive opp klassen i søknadsskjemaet. Hvis du ikke vet dette, kan du la dette feltet stå åpent. Skriver du feil klasse, retter vi det opp for deg. Klassen innebærer ingen begrensning av vernets omfang, den er kun et administrativt verktøy for å organisere registeret vårt.

Flere design i samme søknad

Du kan sende inn flere design i samme søknad hvis alle designene går i samme hovedklasse, det vil si tilhører samme produktkategori.

Har du for eksempel designet et bord, en stol og en seng, kan du sende inn alle i samme søknad fordi alle er møbler. Det blir billigere å sende inn flere design i samme søknad enn å sende inn hvert design i hver sin søknad.

Når vi undersøker hvor mange design det er i en søknad, ser vi på om selve objektet som er avbildet er nøyaktig det samme på alle bildene. Hvis det er gjort noen endringer i utseendet på objektet, regner vi det som flere design.

En kopp med lokk og samme kopp uten lokk er to design. Lokket for seg selv er et tredje design.

Kopp fordelt på tre ulike design

En rød kopp og samme kopp i blått og sort, regnes som tre ulike design.

Kopp i tre ulike farger

 

Samme kopp med ulik ornamentering og med ekstra tilbehør, utgjør tre design.

Kopp i tre ulike mønster

 

Finne påbegynt eller sendt søknad?

Hvis du allerede har startet på en designsøknad, kan du finne den igjen i Altinn og og gjøre den ferdig. Her finner du også all videre korrespondanse i søknadsbehandlingen. Brev vil bli tilgjengelig under "Mine meldinger" og i meldingsboksen din i Altinn. Kvitteringen din vil være tilgjengelig her i ettertid.

Betaling

Du betaler samtidig som du sender inn søknaden via søknadsveiviseren vår.

Hvis du leverer inn søknaden via Altinn, kan du betale samtidig eller be om å få tilsendt en faktura.

Utenlandske kunder uten norsk personnummer må bruke egne skjemaer. 

Hvordan behandler vi søknaden?

Når vi behandler en søknad om rettigheter til et design, følger vi vilkårene som beskrives i Designloven. 

Designloven setter opp en del vilkår som må være i orden for at vi skal kunne registrere et design. Vi undersøker om disse vilkårene er i orden før vi registrerer designet: 

 • Søknaden oppfyller de formelle kravene, som at du har oppgitt hvem som er søker og designer, og at du har lagt ved tydelige bilder av designet. 
 • Søknaden gjelder et produkt som du kan designregistrere, og ikke for eksempel et konsept eller en idé. 
 • Designet inneholder ikke et statsflagg og krenker ikke offentlig orden og moral. 

Designloven setter også opp en del vilkår som må være i orden for at en designregistrering skal være gyldig, men som ikke er til hinder for at vi kan registrere designet. Vi undersøker ikke om disse vilkårene er i orden før vi registrerer designet: 

 • Designet er nytt, det vil si at det ikke har vært vist offentlig tidligere enn 12 måneder før du sendte inn søknaden, eller før prioritetsdagen. 

 • Designet har individuell karakter, det vil si at det ikke finnes andre design i registeret vårt eller i markedet som gir det samme helhetsinntrykket. 

 • Designet krenker ikke andres rettigheter til et varemerke, fotografi, åndsverk eller enkelte offentlige kontrollmerker. 

 • Designet er synlig for brukeren under normal bruk. 

 • Designet er ikke utelukkende en teknisk funksjon. 

Grunner til at vi nekter å registrere et design

 • Designet viser ikke utseendet til et produkt eller en del av et produkt.

 • Designet strider mot offentlig orden og moral. 

 • Designet inneholder et offentlig våpen, statsflagg eller lignende uten at det er innhentet tillatelse. 

Vi hjelper deg gjerne!

Få oversikt over hvilke muligheter som finnes for deg, og hvordan du bør gå i gang for å søke. Registrering av design er en omfattende prosess, men vi kan hjelpe deg.