Etter at du har fått en rettighet

Når du har fått en registrering, bør du tenke gjennom hvordan du kan få best utbytte av rettigheten din. Du kan for eksempel bruke den til markedsføring, i avtaler med samarbeidspartnere og til å synliggjøre verdiene i virksomheten din.

Les mer om Søke i utlandet?

Søke i utlandet?

Det er lurt å ha en designregistrering i de landene hvor du har tenkt å utnytte designet kommersielt. Da stiller du sterkere hvis noen prøver å kopiere designet.

Les mer om Følg med på konkurrentene

Følg med på konkurrentene

Det kan være interessant å følge med på hva andre gjør, for eksempel konkurrenter. Gjør enkle søk i designregistret vårt eller sett opp varslinger for å følge med over lengre tid.

Hvor lenge varer registreringen?

Registreringen varer i fem år fra du leverer inn en søknad. Du kan fornye den i ytterligere fire femårsperioder til maksimalt 25 år. Vi sender deg et varsel om at registreringen kan fornyes når utløpet av en femårsperiode nærmer seg. 

Bruk rettigheten!

En designrett er til for å brukes – vis tydelig at du eier designet!

Vis på nettsidene, på emballasjen, på selve produktet og i markedsmateriellet at dette er et registrert design.

Designer tar bilder av sine produkter for markedsføring

Hva kan du bruke designrettigheten til?

En designregistrering synligjør verdier i bedriften, og kan bidra til at du lettere tiltrekker deg samarbeidspartnere for partnerskap og investeringer. 

Med en dokumentert rettighet til et design, er det enklere å selge rettigheten, lisensiere den ut eller bruke den til å inngå samarbeidsavtaler. 

Mange vil kvie seg for å etterlikne et produkt som de vet er beskyttet av designloven. Det finnes ikke et eget symbol som viser at et produkt er designregistrert, men du kan for eksempel trykke registreringsnummeret på selve produktet eller vise til det i annonser, brosjyrer og på nettsider. 

Hvor likt kan andres design være?

«Det er lov å la seg inspirere, men ikke kopiere».

Vi kan dessverre ikke gi noe fasitsvar på dette fordi hver sak er unik. Vi må se på om helheten av et design likner på helheten av et annet design.

Endringer i små detaljer vil ofte ikke være nok til at helhetsinntrykket blir et annet. 

Det har også betydning for omfanget av vernet hvor stor frihet designeren hadde ved utviklingen av designet. En del trekk ved et design må kanskje være der for at designet skal oppfylle en teknisk funksjon. Slike trekk kan man ikke få enerett til. 

Hva gjør du hvis noen kopierer designet ditt?

Oppdager du at andre selger et design som du mener er et inngrep i designregistreringen din, bør du først vurdere nøye om du synes at det andre designet gir det samme helhetsinntrykket som designet ditt.

Hvis du mener det er et inngrep, bør du kontakte den andre parten og forklare hva du mener. Det er lurt å ta skriftlig kontakt som du senere kan dokumentere. Du bør legge ved en kopi av registreringen din og be den andre parten om å stoppe bruken av designet. I mange tilfeller kan du lykkes i å stoppe bruken når du kan dokumentere at du har enerett til et design. 

Hvis den andre parten ikke er enig med deg eller ikke tar hensyn til rettigheten din, må du gå til søksmål for domstolene. Da bør du kontakte en advokat som er spesialist på immaterielle rettigheter. En dokumentert rettighet i form av designregistrering vil vise datoen for innlevering av designet til Patentstyret. Dette vil være av stor betydning i en eventuell rettssak. 

En ekstern rådgiver kan hjelpe deg i en konflikt.

– Vår målsetting er å bli en internasjonal merkevare. Da må vi sørge for beskyttelse i et internasjonalt marked.

Sonja Djønne og Thoralf Lian

Gründere av Heymat

Sonja og Thoralf hos Heymat

Sonja Djønne og Thoralf Lian

Gründere av Heymat

Les mer om Innvendinger mot en designregistrering

Innvendinger mot en designregistrering

Du kan oppleve at andre kan komme med innvendinger mot registreringen av designet ditt. Det kan i noen tilfeller føre til at registreringen oppheves. Les mer om klageordninger.

Les mer om Fornyelse av designrettigheten

Fornyelse av designrettigheten

Registreringen av designet er gyldig i 5 år. Hvis du ønsker å opprettholde rettigheten, må du betale en fornyelsesavgift. Les mer om fornyelse.

Person-på-svarberg-ser-utover-havet

Skap verdier gjennom lisensiering

Ønsker du å finne nye forretningsmuligheter og inntektskilder? Kanskje du drømmer om å selge produktene dine i nye markeder?

Les om hvordan lisensiering kan åpne dørene til nye muligheter.

Les mer om lisensiering