Registrere design i andre land

En designregistrering gir bare vern i det landet det er registrert. Ønsker du å registrere designet ditt i flere land, kan du starte med å levere inn en søknad i Norge eller søke direkte i de aktuelle landene.

Hvorfor registrere i flere land?

Når du har bestemt deg for å sende inn en søknad om designregistrering, bør du vurdere hvilke land du ønsker beskyttelse i. Det er lurt å ha en designregistrering i alle de landene hvor du har tenkt å utnytte designet kommersielt, men det blir også dyrere jo flere land du søker beskyttelse i.

Det er flere måter å søke på

Du kan først sende inn en søknad til Patentstyret om designregistrering i Norge. Så kan du innen seks måneder sende en søknad til andre land med krav om prioritet fra Norge. Prioritet betyr at designet ditt går foran senere søknader på samme design.

På denne måten får du behandlet søknaden din i Norge og kan få hjelp til rette opp eventuelle feil og mangler før du søker videre til andre land. Dette gir deg mer tid til å velge hvilke andre land du ønsker å registrere designet i. Ulempen er at det kan bli litt dyrere fordi du må betale nasjonale avgifter til Patentstyret i tillegg til internasjonale avgifter.

Selv om søknaden din ikke er ferdigbehandlet i Patentstyret, må du søke videre til andre land innen seks måneder for å få prioritet fra Norge. Det er viktig at du selv passer på fristen på seks måneder.

I noen tilfeller vil det være enklest å søke direkte i hvert enkelt land. Hvis markedet ditt for eksempel er Norge, Sverige og Danmark, kan det være greit å starte med en søknad i Norge, og deretter søke videre i Sverige og Danmark med krav om prioritet fra den norske søknaden.

Vil du registrere designet ditt i mange land, kan du sende en søknad om internasjonal designregistrering via Haag-systemet. Med en slik søknad kan du oppnå designregistrering i 91 land og unioner, inkludert Norge.

Ved å sende inn en søknad om EU-design, kan du oppnå registrering i alle medlemslandene i EU. EØS-landene er ikke omfattet av dette. Alle som er bosatt i Norge eller har en bedrift i Norge, kan søke om EU-design.

Hvis du vil søke designregistrering i land utenfor EU som ikke er medlem av Haag-systemet, må du søke direkte til hvert enkelt land. Da kan det være lurt, og i de fleste tilfeller nødvendig, å bruke en profesjonell fullmektig. Du kan enten kontakte en rådgiver fra det landet du vil søke i, eller en norsk fullmektig som har forbindelser i eller har god kunnskap om det lokale regelverket i det aktuelle landet.

Uregistrert design i EU

Hvis du offentliggjør designet ditt første gang i et EU-land, for eksempel gjennom markedsføring, salg eller i en utstilling, oppnår du automatisk beskyttelse i tre år i hele EU for det som kalles et uregistrert design. Dette gir kun vern mot bevisst kopiering. For å håndheve rettigheten til et uregistrert design, må du bevise i en rettssak at du har en slik rettighet. Hvis den andre parten kan bevise at de ikke kjente til denne rettigheten, vil du ikke kunne hindre dem i å utnytte designet kommersielt.

Vi hjelper deg gjerne i prosessen

Få oversikt over moglegheiter som finst for deg, og korleis du eventuelt bør gå fram for å søkje. Patentstyrets ekspertar har lang erfaring og veit kva det er lurt å tenkje på.