Klassifisering av design

Alle registrerte design skal klassifiseres etter et internasjonalt system for klassifisering av design, Locarno-klassifikasjon. Dette er et formelt, lovbestemt krav som ikke påvirker vernet.

Les mer om Sjekk hva konkurrentene gjør

Sjekk hva konkurrentene gjør

Det kan være til hjelp å se hvilke klasser andre i samme bransje har registrert designet sitt under. Gjør et søk i designregisteret vårt.

Oversikt over klasser og underklasser

Patentstyret plasserer alle design i en Locarnoklasse i henhold til Locarnoklassifikasjonen. Vi plasserer designet i den klassen vi mener er den korrekte uten å be søkeren eller fullmektigen om å godkjenne dette først. Vi kontakter søkeren eller fullmektigen hvis vi er i tvil om hvilken klasse som er den korrekte.

Locarnoklassifikasjonen innebærer ingen begrensning av vernets omfang. Den er kun et administrativt verktøy for å organisere registeret vårt over alle designrettigheter.

Valg av klasse

Når du fyller ut søknaden, får du anledning til å angi hvilken klasse produktet ditt skal klassifiseres under.

Oversikten under inneholder alle klassene og underklassene, og gir en indikasjon på hvilken klasse ulike produkter tilhører.

Produkter som utgjør en del av et annet produkt, klassifiseres i samme klasse og underklasse som produktet de utgjør en del av.

Bemerkning
Omfatter næringsmidler for mennesker, næringsmidler for dyr og dietetiske næringsmidler. Omfatter ikke emballasje (klasse 9).

01-01 Bakervarer, kjeks, konditorvarer, makaronivarer og andre produkter basert på korn, sjokolade, konfekt og spiseis

01-02 Frukt, grønnsaker og produkter laget av frukt og grønnsaker

01-03 Oster, smør og erstatninger for smør, andre meieriprodukter

01-04 Slaktevarer (inkludert varer av svin); og fiskevarer

01-05 Tofu og tofuprodukter

01-06 Næringsmidler for dyr

01-99 Diverse

Bemerkning
Omfatter ikke bekledningsgjenstander for dukker, spesialutstyr for beskyttelse mot brannfare, for å hindre ulykker og for redningsformål (klasse 29), eller bekledningsgjenstander for dyr (klasse 30-01).

02-01 Underklær, undertøy, korsetter, brystholdere, nattøy
Bemerkning
a. Omfatter ortopediske korsetter og nattøy.
b. Omfatter ikke husholdningslintøy (klasse 06-13).

02-02 Klær
Bemerkning
a. Omfatter alle slags klesplagg, herunder pelsverk, badedrakter, sportsklær og ortopediske klær, bortsett fra til unntakene under b.
b. Omfatter ikke underklær (klasse 02-01) og bekledningsgjenstander som inngår i klassene 02-03, 02-04, 02-05 og 02-06.

02-03 Hodeplagg
Bemerkning
Omfatter alle slags hodeplagg for menn, kvinner og barn.

02-04 Fottøy, sokker og strømper
Bemerkning
Omfatter også spesialstøvler for sport, slik som for fotball, ski og klatring, ortopediske fottøy og sokker, så som strømpebukser, gamasjer og andre benbekledninger.

02-05 Slips, skjerf, halstørklær og lommetørklær
Bemerkning
Omfatter alt «flatt» tilbehør til bekledning.

02-06 Hansker
Bemerkning
Omfatter operasjonshansker og beskyttede gummi- eller plasthansker for husholdningsbruk eller for forskjellige yrker eller for sport.

02-07 Sysaker og tilbehør til bekledning
Bemerkning
a. Omfatter knapper, spenner for klesplagg, hodeplagg og fottøy, lisser, knappenåler, utstyr for håndsøm, strikking og brodering og tilbehør til klær, så som belter, stropper til hofteholdere, bukseseler.
b. Omfatter ikke garn eller andre tråder (klasse 05-01), pynteartikler for møbler, puter og klær (klasse 05-04), sy- og strikke- og broderingsmaskiner (klasse 15-06), eller utstyr for sying (beholdere) (klasse 03-01).

02-99 Diverse 

03-01 Kofferter, håndkofferter, dokumentmapper, håndvesker, nøkkelholdere, futteraler spesielt laget for sitt innhold, lommebøker, og lignende gjenstander
Bemerkning:
Omfatter ikke artikler for transport av varer (klasse 9) eller sigar- eller sigarettetuier (klasse 27-06).

03-02 [Ledig]

03-03 Paraplyer, parasoller, solskjermer og spaserstokker

03-04 Vifter

03-05 Innretninger for å bære spedbarn og barn
Bemerkning
Omfatter ikke innretninger for å bære barn som inngår i klasse 6 og klasse 12.

03-99 Diverse

04-01 Børster, pensler og koster for rengjøring
Bemerkning
Omfatter ikke klesbørster (klasse 04-02).

04-02 Toalettbørster, klesbørster og skobørster
Bemerkning
a. Med "toalettbørster" menes børster for pleie av kroppen, f.eks. for håret, neglene eller tennene.
b. Omfatter ikke elektriske tannbørster (apparater) (klasse 28-03).

04-03 Børster for maskiner
Bemerkning
Med «børster for maskiner» menes børster som er maskindeler eller del av spesielle kjøretøyer.

04-04 Koster og pensler for maling, koster og pensler for bruk ved matlagning

04-99 Diverse

Bemerkning
a. Omfatter alle tekstiler eller lignende varer som blir solgt metervis og som ikke er sydd.
b. Omfatter ikke ferdigsydde varer (klasse 2 eller 6).

05-01 Tråd
Bemerkning
a. Omfatter garn og tråd.
b. Omfatter ikke f.eks. rep, wire, tau, hyssing (klasse 09-06).

05-02 Kniplinger, blonder

05-03 Broderier

05-04 Bånd, snorer og andre pynteartikler for møbler, puter og klær

05-05 Tøyer og stoffer
Bemerkning
Omfatter tøyer og stoffer, vevede, strikkede eller tilvirket på annen måte, presenning, filt og vadmel.

05-06 Flate stoffer av syntetisk eller naturlig materiale
Bemerkning
a. Omfatter stoffer hvis eneste karakteristiske egenskaper er deres overflate-ornamentering eller veving, i særlig flate materialer, slik som tapeter, linoleum og selvklebende plastfolier så vel som arkmaterialer til innpakning og ruller av papir, med forbehold for unntagelsene angitt under b.
b. Omfatter ikke skrivepapir, selv om det er i ruller (klasse 19-01) eller flate materialer brukt som bygningskomponenter, slik som veggpanel og tak- og veggkledning (klasse 25-01).

05-99 Diverse

Bemerkning
a. Sammensatte møbler som inneholder deler som inngår i flere underklasser, er klassifisert i klasse 06-05.
b. Møbelsett, så sant de må anses som ett design, er klassifisert i klasse 06-05.
c. Omfatter ikke tekstiler i metervare (klasse 5). 

06-01 Seter
Bemerkning
a. Omfatter alle typer seter selv om de også kan brukes til å ligge i, slik som benker, hammocker, divaner, ottomandivaner, badstuebenker og sofaer.
b. Omfatter seter for kjøretøyer.

06-02 Senger
Bemerkning
a. Omfatter sengerammer og sengebunner.
b. Omfatter ikke seter egnet til å ligge på, (Klasse 06-01) slik som benker, hammocker, divaner, ottomandivaner, badstuebenker og sofaer.

06-03 Bord og lignende møbler
Bemerkning:
Omfatter ikke bord for spill (klasse 21-01) eller for sport (klasse 21-02)

06-04 Møbler for oppbevaring
Bemerkning:
a. Omfatter skap, møbler med skuffer eller rom, og hyller.
b. Omfatter kister, fôrstoff for kister og kremasjonsurner

06-05 Sammensatte møbler

06-06 Andre møbler og møbeldeler

06-07 Speil og rammer
Bemerkning
Omfatter ikke speil i andre klasser (se den alfabetiske listen).

06-08 Kleshengere

06-09 Madrasser og puter

06-10 Gardiner, forheng og persienner

06-11 Gulvtepper, -matter og -løpere

06-12 Veggtepper

06-13 Dyner, pledd, tepper og lignende produkter, husholdningslintøy og dekketøy
Bemerkning
Omfatter møbeltrekk, sengetepper og bordduker.

06-99 Diversedekk

Bemerkning
a. Omfatter husholdningsinnretninger og redskaper som brukes for hånd, selv om de er motordrevet.
b. Omfatter ikke maskiner og innretninger for tilberedning av mat og drikke (klasse 31)

07-01 Serviser og glasstøy
Bemerkning
a. Omfatter fat og stentøy i alle materialer, også av papir og papp.
b. Omfatter ikke kokeinnretninger og -beholdere slik som kokekar av glass eller ildfast leire (klasse 07-02) eller blomstervaser, blomsterpotter, porselen- og glassvarer av rent dekorativ art (klasse 11-02).

07-02 Kokeinnretninger, -redskaper og -beholdere

07-03 Bordbestikk

07-04 Apparater og redskap til å tilberede mat eller drikke, hånddrevne
Bemerkning
a. Omfatter ikke apparater og redskaper klassifisert i klasse 07-02 og 31.
b. Omfatter ikke kjøkkenkniver, kniver for fjerning av ben i kjøtt (klasse 08-03).

07-05 Strykejern, utstyr for vasking, rengjøring og tørking
Bemerkning
Omfatter ikke elektriske husholdningsapparater for vasking, rengjøring og tørking (klasse 15-05).

07-06 Annet kjøkken- og bordutstyr

07-07 Andre husholdningsbeholdere

07-08 Tilbehør til ildsted

07-09 Stativer og holdere for husholdningsapparater og –utstyr

07-10 Kjøle- og fryseinnretninger, isolerende beholdere

07-99 Diverse

Bemerkning
a. Omfatter håndverktøy, selv om mekanisk kraft brukes i stedet for muskelkraft, f.eks. elektriske sager og bor.
b. Omfatter ikke maskiner eller maskinverktøy (klasse 15 eller klasse 31).

08-01 Verktøy og redskaper for boring, fresing eller utgraving

08-02 Hammere og andre lignende verktøy og redskaper

08-03 Skjærende verktøy og redskaper
Bemerkning
a. Omfatter verktøy og redskaper for saging.
b. Omfatter ikke bordkniver (klasse 07-03), skjæreverktøy og redskaper for kjøkkenbruk (klasse 31) eller kniver brukt ved operasjoner (klasse 24-02).

08-04 Skrutrekkere og annet lignende verktøy og redskaper

08-05 Annet verktøy og redskaper
Bemerkning
a. Omfatter verktøy og redskaper som ikke er klassifisert eller skal plasseres i andre underklasser eller klasser.
b. Omfatter pusseklosser og skiver for slipemaskiner.
c. Omfatter ikke sandpapir (klasse 05-06).

08-06 Håndtak, knotter og hengsler

08-07 Lukke- eller låseanordninger
Bemerkning
Omfatter ikke spenner som tilbehør til klær (klasse 02-07) eller nøkkelringer (klasse 03-01).

08-08 Feste-, støtte- eller monteringsanordninger som ikke er omfattet av andre klasser
Bemerkning
a. Omfatter spiker, skruer, muttere og bolter.
b. Omfatter ikke festemidler for klær (klasse 02-07), for smykker (klasse 11-01) eller til kontorbruk (klasse 19-02).

08-09 Metallbeslag for dører, vinduer, møbler og lignende produkter som ikke er omfattet av andre klasser

08-10 Stativer for sykler og motorsykler
Bemerkning
a. Omfatter stativer for reparasjon og parkering av sykler.
b. Omfatter ikke sykkelstøtter som er del av sykler (klasse 12-11).

08-11 Jernvarer for gardiner

08-99 Diverse
Bemerkning
Omfatter ikke-elektriske kabler, uavhengig av hvilket materiale de er laget av.

09-01 Flasker, flakonger, krukker, damejeanner, glassballonger og trykkbeholdere
Bemerkning
a. Med krukke menes slike som anvendes som beholdere.
b. Omfatter ikke krukker anvendt som servise (klasse 07-01) eller blomsterpotter (klasse 11-02).

09-02 Kanner, tønner og fat

09-03 Kasser, esker, beholdere, containere og hermetikkbokser
Bemerkning
Omfatter transportcontainere.

09-04 Store kurver, sprinkelkasser og kurver

09-05 Sekker, poser, tuber og kapsler
Bemerkning
a. Omfatter sekker og poser av plast med eller uten håndtak eller lukkeanordning.
b. Med kapsler menes slike for innpakning.

09-06 Rep og andre ombindingsmaterialer

09-07 Lukkeanordninger og tilbehør
Bemerkning
a. Omfatter kun lukkeanordninger for emballasje.
b. Med tilbehør menes særlig utdelings- og doseringsanordninger til beholdere samt avtakbare sprayanordninger.

09-08 Paller og plattformer for gaffeltrucker

09-09 Avfalls- og søppelbeholdere og stativer for disse

09-10 Håndtak for transport og håndtering av emballasje og beholdere

09-99 Diverse

Bemerkning
Omfatter elektrisk drevne instrumenter.

10-01 Klokker, pendelur og vekkerur

10-02 Ur og armbåndsur

10-03 Andre tidsmåleinstrumenter
Bemerkning
Omfatter også tidsmåleapparater, slik som parkometre, tidsmålere for kjøkkenbruk og lignende instrumenter.

10-04 Andre måleinstrumenter, apparater og anordninger
Bemerkning
a. Omfatter instrumenter, apparater og anordninger for måling av temperatur, trykk, vekt, lengde, volum og elektriske størrelser.
b. Omfatter ikke lysmålere for fotografering (klasse 16-05).

10-05 Instrumenter, apparater og anordninger for kontrollering, sikkerhet eller testing
Bemerkning
Omfatter brann- og innbruddsalarmer, og detektorer av forskjellige slag.

10-06 Signalapparater og -anordninger
Bemerkning
Omfatter ikke lys- eller signalanordninger for kjøretøyer (klasse 26-06).

10-07 Innfatninger, skiver, visere og alle andre deler og tilbehør for instrumenter for måling, kontrollering og signalering
Bemerkning
Med «innfatninger» menes ur- og klokkeinnfatninger og alle innfatninger som er integrerte deler av instrumenter, og som beskytter mekanismen, med unntak av futteraler (klasse 03-01) eller beholdere for innpakning (klasse 09-03).

10-99 Diverse

11-01 Smykker og juvelervarer
Bemerkning
a. Omfatter smykker av uedle metaller og falske smykker.
b. Omfatter ikke ur (klasse 10-02).

11-02 Nipsgjenstander, bord-, kamingesims- og veggdekorasjoner, blomstervaser og –potter
Bemerkning
Omfatter skulpturer, uroer og statuer.

11-03 Medaljer og merker

11-04 Kunstige blomster, frukter og planter

11-05 Flagg, festdekorasjoner
Bemerkning
a. Omfatter girlandere, vimpler og juletredekorasjoner.
b. Omfatter ikke stearinlys (klasse 26-04).

11-99 Diverse 

Bemerkning
a. Omfatter alle kjøretøyer: land, sjø, luft, romfart og andre.
b. Omfatter deler, utstyr og tilbehør som kun består i forbindelse med et kjøretøy og ikke kan plasseres i en annen klasse. Disse delene, utstyret og tilbehøret til kjøretøyer, skal plasseres i underklassen til vedkommende kjøretøy, eller i klasse 12-16, hvis de er felles for flere kjøretøyer som inngår i forskjellige underklasser.
c. Omfatter ikke utstyr og tilbehør til kjøretøyer som kan plasseres i en annen klasse. Disse delene, utstyret og tilbehøret skal plasseres i samme klasse som artikler av samme slag, dvs. som har samme funksjon. Tepper eller matter for biler plasseres sammen med tepper (klasse 6-11). Elektriske motorer for kjøretøyer skal plasseres i klasse 13-01, og ikke-elektriske motorer for kjøretøyer i klasse 15-01 (det samme gjelder delene i slike motorer). Frontlys for biler plasseres sammen med belysningsutstyr (klasse 26-06).
d. Omfatter ikke miniatyrmodeller av kjøretøyer (klasse 21-01).

12-01 Kjøretøyer som trekkes av dyr

12-02 Håndkjerrer og trillebører

12-03 Lokomotiver og rullende jernbanemateriell og alle andre skinnegående kjøretøyer

12-04 Taubaner, stolheiser og skiheiser

12-05 Heiser og løfteanordninger for lasting og transport
Bemerkning
Omfatter heiser, bagasjeheiser, kraner, gaffeltrucker og transportbånd.

12-06 Skip og båter

12-07 Luftfartøyer og romskip

12-08 Biler, busser og lastebiler
Bemerkning
Omfatter ambulanser og kjølebiler.

12-09 Traktorer

12-10 Tilhengere
Bemerkning
Omfatter campingvogner.

12-11 Sykler og motorsykler

12-12 Barnevogner, rullestoler, sykebårer
Bemerkning
a. Med «barnevogner» menes håndvogn for små barn.
b. Omfatter ikke dukkevogner (klasse 21-01).

12-13 Spesialkjøretøyer
Bemerkning
a. Omfatter kun kjøretøyer som ikke spesielt er ment for transport, så som gaterengjøringskjøretøyer, sprøytevogner, brannbiler, snøploger, kranbiler.
b. Omfatter ikke jordbruksmaskiner med flere formål (klasse 15-03) eller selvdrevne maskiner for bygnings- eller anleggsarbeider (klasse 15-04).

12-14 Andre kjøretøyer
Bemerkning
Omfatter sleder og luftputekjøretøyer.

12-15 Dekk, slanger og snøkjettinger for kjøretøyer

12-16 Andre deler, utstyr og tilbehør for kjøretøyer, ikke spesifisert andre steder
Bemerkning
a. Omfatter ikke sikkerhetsbelter for seter i kjøretøy (klasse 29-02), dørhåndtak for kjøretøy (klasse 08-06).
b. Omfatter ikke pantografer for elektriske lokomotiver eller trikker (klasse 13-03).

12-17 Komponenter for jernbaneinfrastruktur
Bemerkning
Omfatter ikke jernbanespor eller –sviller (klasse 25-01), støtfangere for jernbanestasjoner (klasse 25-99) og signallys for jernbaner (klasse 10-06).

12-99 Diverse

Bemerkning
a. Omfatter bare apparater som produserer, distribuerer og omformer elektrisk strøm.
b. Omfatter likevel elektriske motorer.
c. Omfatter ikke elektrisk drevne apparater, f.eks. elektriske ur (klasse 10-02) eller apparater for måling av elektrisk strøm (klasse 10-04). 

13-01 Generatorer og motorer
Bemerkning
Omfatter elektriske motorer for kjøretøyer.

13-02 Transformatorer, likerettere, batterier og akkumulatorer

13-03 Utstyr for distribusjon eller kontroll av elektrisk kraft
Bemerkning
Omfatter ledninger, brytere og brytertavler.

13-04 Solarutstyr
Bemerkning
Omfatter ikke solvarmefangere (klasse 23-03).

13-99 Diverse

14-01 Utstyr for opptak og gjengivelse av lyd og bilder
Bemerkning
Omfatter ikke fotografiske eller kinematografiske apparater (klasse 16).

14-02 Databehandlingsutstyr og periferiutstyr

14-03 Telekommunikasjonsutstyr, trådløse fjernkontroller og radioforsterkere
Bemerkning
Omfatter apparater for telefoni, fjernsyn og radio

14-04 Skjermbilder og ikoner
Bemerkning
Omfatter skjermbilder og ikoner for varer som tilhører andre klasser.

14-05 Lagringsmedier for opptak og lagring av data

14-06 Holdere, stativer og støtter for elektronisk utstyr, som ikke inngår i andre klasser

14-99 Diverse

15-01 Motorer
Bemerkning
a. Omfatter ikke-elektriske motorer for kjøretøy.
b. Omfatter ikke elektriske motorer (klasse 13).

15-02 Pumper og kompressorer
Bemerkning
Omfatter ikke hånd- eller fotpumper (klasse 08-05) eller brannslukningsapparater (klasse 29-01).

15-03 Landbruks- og skogbruksmaskiner
Bemerkning
a. Omfatter ploger, kombinerte maskiner dvs. både maskiner og kjøretøyer f.eks. skjære- og bindemaskiner.
b. Omfatter ikke håndverktøy (klasse 8).

15-04 Anleggs- og gruvedriftsmaskiner
Bemerkning
a. Omfatter maskiner som brukes i bygg- og anleggsvirksomhet, og selvdrevne maskiner slik som gravemaskiner, betong-blandemaskiner og muddermaskiner.
b. Omfatter ikke heiser og kraner (klasse 12-05).

15-05 Vaske-, rense- og tørkemaskiner
Bemerkning
a. Omfatter anordninger og maskiner for behandling av lintøy og klær, så som strykemaskiner og vrimaskiner.
b. Omfatter oppvaskmaskiner og industrielt tørkeutstyr.

15-06 Tekstil-, sy-, strikke- og broderingsmaskiner, inkludert deres integrerte deler

15-07 Kjølemaskiner og –apparater
Bemerkning
a. Omfatter kjøleapparater for husholdningsbruk.
b. Omfatter ikke kjølevogner (klasse 12-03) eller kjølebiler (klasse 12-08).

15-08 [Ledig]

15-09 Verktøymaskiner, slipe- og støpemaskiner
Bemerkning
Omfatter 3D-printere. 

15-10 Maskiner for fylling, pakking og emballering

15-99 Diverse

Bemerkning
Omfatter ikke lamper for fotografering eller filming (klasse 26-05). 

16-01 Fotografiapparater og filmkameraer

16-02 Framvisningsapparater og deres skjermer/lerreter

16-03 Fotokopieringsapparater og forstørrelsesapparater
Bemerkning
Omfatter mikrofilmutstyr og apparater for visning av mikrofilm, kontormaskiner kjent som "fotokopieringsmaskiner" som bruker andre enn fotografiske prosesser (særlig termiske eller magnetiske prosesser).

16-04 Fremkallingsapparater og utstyr

16-05 Tilbehør
Bemerkning
Omfatter filtre for fotografiapparater, lysmålere (eksponeringsmålere), stativer og fotografiske blitzapparater.

16-06 Optiske artikler
Bemerkning
a. Omfatter briller og mikroskoper.
b. Omfatter ikke måleinstrumenter hvor optiske innretninger inngår (klasse 10-04).

16-99 Diverse

Bemerkning
Omfatter ikke futteraler for musikkinstrumenter (klasse 03-01), eller utstyr for opptak eller gjengivelse av lyd (klasse 14-01).

17-01 Instrumenter med klaviatur
Bemerkning
Omfatter elektroniske og andre orgler, trekkspill samt mekaniske og andre pianoer.

17-02 Blåseinstrumenter
Bemerkning
Omfatter ikke orgler, harmonier og trekkspill (klasse 17-01).

17-03 Strengeinstrumenter

17-04 Slaginstrumenter

17-05 Mekaniske instrumenter
Bemerkning
a. Omfatter spilledåser.
b. Omfatter ikke mekaniske klaviaturinstrumenter (klasse 17-01).

17-99 Diverse

18-01 Skrivemaskiner og regnemaskiner
Bemerkning
Omfatter ikke computere og andre apparater som skal plasseres i klasse 14-02.

18-02 Trykkemaskiner
Bemerkning
a. Omfatter settemaskiner, klisje- og stereotypimaskiner og apparater, typografiske maskiner og andre reproduseringsmaskiner, slik som duplikatorer og offsetutstyr, adresseringsmaskiner, frankerings- og stemplingsmaskiner.
b. Omfatter ikke skrivere for datamaskiner (klasse 14-02) og fotokopieringsapparater (klasse 16-03).

18-03 Typografiske bokstaver, sifre og tegn

18-04 Bokbindermaskiner, stiftemaskiner for trykkerier, kutte- og tilskjæringsmaskiner for bokbinding
Bemerkning
Omfatter maskiner og lignende innretninger for å kutte papir og som er analoge med tilskjæringsmaskiner.

18-99 Diverse

19-01 Skrivepapir, kort for korrespondanse og meldinger
Bemerkning
Omfatter alt papir, i ordets videste betydning, som anvendes for skriving, tegning, maling, trykking, f.eks. kalkerpapir, karbonpapir, avispapir og konvolutter, gratulasjonskort og illustrerte postkort, selv om de har innlagt lydopptak.

19-02 Kontorutstyr
Bemerkning
a. Omfatter utstyr brukt ved kassererskranker, f.eks. sorterere for vekslepenger.
b. Noe kontorutstyr skal plasseres i andre underklasser eller klasser, f.eks. kontormøbler i klasse 6, kontormaskiner og utstyr i klassene 14-02, 16-03, 18-01, 18-02 eller 18-04, og skrivemateriell i klasse 19-01 eller 19-06. (Se den alfabetiske listen)

19-03 Kalendere
Bemerkning
Omfatter ikke dagbøker (klasse 19-04).

19-04 Bøker, skrivehefter og andre gjenstander med lignende utvendig utseende
Bemerkning
Omfatter bokomslag, bokbind, albumer, dagbøker og lignende gjenstander.

19-05 [Ledig]

19-06 Materiell og hjelpemidler for håndskriving, tegning, maling, skulptering, gravering og for andre kunstneriske formål
Bemerkning
Omfatter ikke malerpensler (klasse 04-04), tegnebord og tilhørende utstyr (klasse 06-03), eller skrivepapir (klasse 19-01).

19-07 Undervisningsmateriell og -apparater
Bemerkning
a. Omfatter kart av alle slag, globuser og planetarier.
b. Omfatter ikke audio-visuelt undervisningsutstyr (klasse 14-01).

19-08 Andre trykksaker
Bemerkning
Omfatter trykt reklamemateriale.

19-99 Diverse

20-01 Salgsautomater

20-02 Utstillings- og salgsutstyr
Bemerkning
Omfatter ikke møbler (klasse 6).

20-03 Skilt og reklameutstyr
Bemerkning
a. Omfatter lysende skilter og reklameutstyr samt mobilt reklameutstyr.
b. Omfatter ikke emballasje (klasse 9) eller signalanordninger (klasse 10-06).

20-99 Diverse

21-01 Spill og leketøy
Bemerkning
a. Omfatter miniatyrmodeller.
b. Omfatter ikke leketøy for dyr (klasse 30-99).

21-02 Utstyr og apparater for gymnastikk og sport
Bemerkning
a. Omfatter sportsutstyr og apparater som er nødvendig for utøvelsen av forskjellige sportsgrener og som ikke har noe spesielt annet formål, slik som fotballer, ski, tennisracketer, unntatt alle andre sportsartikler som er klassifisert i andre klasser og underklasser ifølge en annen funksjon (for eksempel kanoer, båter (klasse 12-06), luftgevær (klasse 22-01), sportsmatter (klasse 06-11)
b. Omfatter, under hensyntagen til reservasjonen nevnt under a, treningsutstyr og apparater og utstyr som er nødvendig for utendørs spill.
c. Omfatter ikke sportsklær (klasse 2), kjelker eller sleder (klasse 12-14).

21-03 Andre fornøyelses- og underholdningsgjenstander
Bemerkning
a. Omfatter tivolikaruseller og spilleautomater.
b. Omfatter ikke spill og leketøy (klasse 21-01) eller andre gjenstander som skal plasseres i klassene 21-01 eller 21-02.

21-04 Telt og tilbehør dertil
Bemerkning
a. Omfatter stenger, plugger, og andre lignende gjenstander.
b. Omfatter ikke andre campingartikler som etter sin natur skal plasseres i forskjellige andre klasser, f.eks. stoler (klasse 06-01), bord (klasse 06-03), tallerkener (klasse 07-01) og campingvogner (klasse 12-10).

21-99 Diverse

22-01 Skytevåpen

22-02 Andre våpen

22-03 Ammunisjon, raketter og pyrotekniske artikler

22-04 Mål og tilbehør
Bemerkning
Omfatter innretninger til å sette bevegelige mål i gang.

22-05 Jakt- og fiskeutstyr
Bemerkning
Omfatter ikke bekledningsgjenstander (klasse 2) eller våpen (klasse 22-01 eller klasse 22-02).

22-06 Feller, artikler til utryddelse av skadedyr

22-99 Diverse

23-01 Utstyr for distribusjon av væsker og gasser
Bemerkning
Omfatter rør og rørarmaturer.

23-02 [Ledig]

23-03 Oppvarmingsutstyr

23-04 Ventilasjons- og luftkondisjoneringsutstyr

23-05 Fast brensel

23-06 Sanitærutstyr for hygieniske formål

23-07 Utstyr for urinering og defekasjon

23-08 Annet sanitærutstyr og tilbehør, ikke inkludert i andre klasser eller underklasser

23-99 Diverse

Bemerkning
Uttrykket "medisinsk utstyr" omfatter også utstyr for kirurgiske, dentale og veterinære formål. 

24-01 Apparater og utstyr for leger, sykehus og laboratorier

24-02 Medisinske instrumenter, instrumenter og redskaper for laboratoriebruk
Bemerkning
Omfatter kun håndholdte instrumenter.

24-03 Proteser

24-04 Artikler for forbinding av sår og for bandasjering, for syke- og medisinsk pleie
Bemerkning
Omfatter absorberende bandasjer.

24-05 Hjelpemidler for å gå
Bemerkning:
Omfatter ikke spaserstokker (klasse 03-03)

24-99 Diverse

25-01 Bygningsmaterialer
Bemerkning
Omfatter murstein, bjelker, profilerte bjelker, fliser, skifer og bygningsplater.

25-02 Prefabrikkerte eller ferdigmonterte bygningsdeler
Bemerkning
a. Omfatter vinduer, dører, utvendige sjalusier, skillevegger og gitter.
b. Omfatter ikke trapper (klasse 25-04).

25-03 Hus, garasjer og andre bygninger

25-04 Trapper, stiger og stillas

25-99 Diverse

26-01 Lysestaker og kandelabre

26-02 Fakler, bærbare lamper og lykter

26-03 Offentlig lysarmatur, utendørs belysning, scenebelysning

26-04 Lyskilder, elektriske og ikke-elektriske

26-05 Bordlamper, gulvlamper, lysekroner, vegg- og takbelysning, fotografiske og kinematografiske prosjektørlamper

26-06 Belysningsutstyr for kjøretøyer

26-07 Deler og tilbehør til belysning som ikke er omfattet av andre klasser
Bemerkning:
Omfatter ikke lyskilder, elektriske og ikke-elektriske (klasse 26-04).

26-99 Diverse

27-01 Tobakk, sigarer og sigaretter

27-02 Piper, sigar- og sigarettmunnstykker

27-03 Askebegre

27-04 Fyrstikker

27-05 Lightere

27-06 Sigar- og sigarettetuier, tobakksbokser og –punger
Bemerkning
a. Omfatter ikke emballasje (klasse 9).
b. 
Omfatter etuier for elektroniske røykeartikler.

27-07 Elektroniske sigaretter og andre elektroniske røykeartikler

27-99 Diverse

Bemerkning
Omfatter ikke emballasje (klasse 9). 

28-01 Farmasøytiske produkter
Bemerkning
a. Omfatter slike for dyr.
b. Omfatter kjemikalier i kapsel-, pastill-, pille- og tablettform, også for planter.
c. Omfatter ikke artikler for forbinding av sår og sykepleie (klasse 24-04).

28-02 Kosmetiske produkter
Bemerkning
Omfatter slike for dyr.

28-03 Toalettartikler og skjønnhetspleieutstyr
Bemerkning:
a. Omfatter barberkniver og -høvler, hårfjerningsredskaper, apparater og redskaper for massasje.
b. Omfatter ikke børster til toalett og make-up (klasse 04-02) eller utstyr for pelsstell av dyr (klasse 30-10).
c. Omfatter ikke hårfriseringsapparater og -instrumenter (klasse 28-06).

28-04 Parykker og produkter for kunstig skjønnhet

28-05 Luftfriskere

28-06 Hårfriseringsapparater og -instrumenter
Bemerkning
a. Omfatter apparater og verktøy for klipping av hår.
b. Omfatter ikke kunstig løshår (klasse 28-04).
c. Omfatter ikke utstyr for pelsstell av dyr (klasse 30-10).

28-99 Diverse

29-01 Innretninger og utstyr mot brannfare
Bemerkning
a. Omfatter brannslokningsapparater.
b. Omfatter ikke brannbiler (klasse 12-13), eller brannslanger og munnstykker for brannslanger (klasse 23-01).

29-02 Innretninger og utstyr for hindring av ulykker og for redningsarbeid, ikke spesifisert andre steder
Bemerkning
a. Omfatter innretninger og utstyr for dyr.
b. Omfatter ikke hjelmer (klasse 02-03) og klesplagg for beskyttelse mot ulykker (klasse 02-02, 02-04 eller 02-06).

29-99 Diverse

Bemerkning
Omfatter ikke næringsmidler for dyr (klasse 1), eller farmasøytiske og kosmetiske produkter for dyr (klasse 28-01 eller 28-02). 

30-01 Bekledningsgjenstander for dyr

30-02 Innhegninger, bur, hundehus og tilsvarende tilfluktssteder
Bemerkning
Omfatter ikke bygninger (klasse 25).

30-03 Utstyr for fôring og vanning

30-04 Seletøy
Bemerkning
Omfatter halsbånd for dyr.

30-05 Pisker og stikker

30-06 Senger, reder og møbler for dyr
Bemerkning
Omfatter klorestativer for katter.

30-07 Vagler og annet utstyr til bur

30-08 Merkejern, merker og fotlenker

30-09 Tjoringsbommer

30-10 Utstyr for pelsstell av dyr

30-11 Toaletter for dyr og utstyr for fjerning av ekskrementer fra dyr

30-12 Leker og treningsutstyr for dyr

30-99 Diverse

Bemerkning
Omfatter ikke hånddrevne redskaper, innretninger og apparater til å servere eller tilberede mat og drikke (klasse 7), eller kjøkkenkniver, kniver for utbeining av kjøtt (klasse 08-03)

31-00 Maskiner og apparater for tilberedning av mat og drikke, ikke spesifisert andre steder

32-01 Grafiske symboler og logoer, overflatemønster, ornamentering

32-02 Arrangementer av interiører og eksteriører
Bemerkning:
Omfatter faste arrangementer av objekter (innendørs og utendørs).

Les mer om Start en designsøknad

Start en designsøknad

Gå direkte til vår søknadsveiviser for å starte søknadsprosessen. Lenken går til en innloggingsside. Etter innlogging kan du starte på søknaden.