Priser for å registrere design

Få oversikt over alle kostnader for å søke om designregistrering.

Les mer om Er designet ditt nytt?

Er designet ditt nytt?

For å få en designrettighet, må designet være nytt. Det betyr at det utseendet du registrerer, skal skille seg fra tidligere kjent utseende. Hvis du ønsker å undersøke om et lignende design allerede er registrert eller søkt registrert, kan du gjøre et søk i designregisteret vårt.

Les mer om Send søknad

Send søknad

Er du klar til å sende oss en søknad? Start eller fortsett på søknaden din om registrering av design her.

Søknadsgebyr

Å søke om registrering av design koster kr 2 470. Prisen inkluderer registrering av ett design for fem år.

Søker du om flere design samtidig, må du betale kr 1 690 i tilleggsavgift (samregistreringsavgift) for hvert ekstra design (beregnet pris vises underveis når du fyller ut søknaden).

Fornyelse

En designregistrering varer i fem år. Du kan fornye registreringen din for flere perioder i inntil maksimalt 25 år til sammen. Vi fakturerer ikke fornyelser, men du vil motta en påminnelse ca. 2 måneder før registreringen opphører.

  • første gangs fornyelse: kr 3 770
  • annen gangs fornyelse: kr 4 550
  • tredje gangs fornyelse: kr 5 330
  • fjerde gangs fornyelse: kr 6 500
     
  • samregistreringsavgift for hvert design utover én som registreringen fornyes for: kr 1 690
Les mer om Start en designsøknad

Start en designsøknad

Gå direkte til vår søknadsveiviser for å starte søknadsprosessen. Lenken går til en innloggingsside. Etter innlogging kan du starte på søknaden.

Les mer om Søke rettigheter i andre land?

Søke rettigheter i andre land?

Det er lurt å ha en designregistrering i alle de landene hvor du har tenkt å utnytte designet kommersielt. Da stiller du sterkere hvis noen prøver å kopiere designet.