Regelverk for design

Utvalgte sider om design: lover og forskrifter, klassifisering, søknadsinnlevering, priser, internasjonale avtaler, designtidende, klageordninger.

Retningslinjer for bilder

Retningslinjene gjelder fra 15. april 2016 og er et resultat av et samarbeid mellom EUIPO (European Union Intellectual Property Office), 23 nasjonale myndigheter i EU, to brukerorganisasjoner og fire land utenfor EU. Patentstyret og Norge har også deltatt i dette samarbeidet.

Les mer om Designtidende

Designtidende

Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet.