Søk i databaser for å se om ideen din er ny

Det er lurt å undersøke om noen allerede har hatt samme idé som deg. En titt på hva andre har gjort kan også gi deg viktig informasjon om konkurrentene, eller inspirasjon til videreutvikling.

Dame bruker laptop

Vanlige spørsmål om søk i databaser

Hvis andre har en lik eller lignende idé som deg, kan dette hindre deg i å bruke det du ønsker å utvikle. Dette er greit å få sjekket ut før du bruker for mye tid og penger på ideen.

Et grundig forarbeid i form av søk på nettet og i nasjonale og internasjonale databaser kan også gi deg verdifull informasjon om markedsmuligheter og gode ideer og inspirasjon til videreutvikling.

 

Ved å søke i databasene kan du:

 • Sjekke om det finnes like eller lignende varemerker, patenter eller design i Norge før du bruker tid og penger på utvikling og markedsføring
 • Undersøke hva konkurrentene dine beskytter i det norske eller internasjonale markedet
 • Undersøke hvilke industrielle rettigheter et selskap har før du investerer i selskapet
 • Finne detaljert informasjon om saker som beskrivelser, bilder, brev, betalinger og mer.

Ja, det er gratis å søke i de databasene vi har lenket til her.

Har du planer om å søke om patent på en oppfinnelse er det spesielt viktig at du gjør et grundig søk i internasjonale databaser og kilder. Du kan ikke få patent på noe som allerede finnes, uansett hvor i verden den er. En oppfinnelse kan for eksempel være publisert i en tidligere patentsøknad, eller være omtalt på en nettside. 

Ikke begrens søket ditt

Det er lurt å søke etter forskjellige ord og sammensetninger av ord så du får så bredt søkeresultat som mulig. Dine søkeresultat gir deg en god indikasjon om det allerede finnes rettigheter som kan stå i veien for at du får rettighet til din idé.

Krystall-Grønn-MørkBlå
Les mer om Start en søknad

Start en søknad

Går direkte til søknadsveiviseren vår for å starte en varemerke-, patent- eller designsøknad. Du må logge deg på før du kan starte søknadsprosessen.

Les mer om Ofte stilte spørsmål

Ofte stilte spørsmål

Få en oversikt over de mest vanlige spørsmålene om immaterielle verdier og rettigheter, og hvordan du går fram for å registrere disse.

Gruppe-mennesker-prater

Bestill en forundersøkelse

Synes du det er vanskelig å orientere deg og få oversikt over alle registrerte rettigheter som kan ha innvirkning på ideen din? Da kan du la oss gjøre en forundersøkelse for deg. Forundersøkelser er en betalt tjeneste som bestilles via Altinn.

Les mer om forundersøkelse
Gruppe-mennesker-diskuterer-rundt-post-it-lapper

Har du lagt en plan for verdiene dine?

Visste du at så mye som 90 % av verdiene i innovative selskaper kan være immaterielle? Det er derfor viktig at disse verdiene forvaltes riktig. En gjennomtenkt strategi er like viktig for kommersiell suksess som finansiering, markedsføring og salg.

Slik fungerer en IP-strategi

Kommende kurs og arrangement

Se alle våre kurs og arrangement
 • Join us during Oslo Innovation Week and learn how to protect creators` work in the age of generative AI.

  • Tirsdag 24. september 2024 kl. 08.30 - 10.00

 • Patentstyrets eksperter svarer på spørsmålene dine om patent, varemerke og design (IP).

  • Tirsdag 15. oktober 2024 kl. 09.00 - 10.00

 • Patentstyret gir deg informasjon om den nasjonale og internasjonale utviklingen innenfor patentområdet.

  • Tirsdag 19. november 2024 kl. 08.45 - 10.30

Les mer om Ny verktøykasse for immaterielle verdier
Krystall-Grønn-MørkBlå
 • Nyheter
 • Patent
 • Opphavsrett

Ny verktøykasse for immaterielle verdier

Verktøykassen inneholder sjekklister og videoer om hvordan immaterielle verdier og rettigheter som patent, varemerke og design kan ivaretas i offentlige anskaffelser. Verktøyet er gratis tilgjengelig.

Publisert 21. mai 2024

Les mer om Økt etterspørsel etter Freedom to operate-grunnlag (FTO-grunnlag)
Krystall-Grønn-MørkBlå
 • Nyheter

Økt etterspørsel etter Freedom to operate-grunnlag (FTO-grunnlag)

FTO-grunnlag er oppdrag Patentstyret utfører for internasjonale kunder gjennom Nordisk patentinstitutt (NPI), tilsvarende forundersøkelser vi utfører for norske kunder.  Vi har de siste årene hatt en økt etterspørsel etter disse tjenestene.

Publisert 21. mai 2024