Forundersøkelse - før du søker om rettigheter

Tenker du nytt innenfor teknikk, varemerke, logo eller design, bør du sjekke om andre har rettigheter som kan stoppe planene dine. En forundersøkelse kan gi deg opplysninger om dette tidlig i prosessen.

Nyttig for bedrifter i ulike faser

Forundersøkelser gir nyttig informasjon både til bedrifter i etableringsfasen og til etablerte bedrifter som jobber med nye produkter, ny teknologi eller med videreutvikling av eksisterende produkter og portefølje.

Informasjonen kan brukes som et strategisk verktøy i den videre forretningsplanleggingen.

Forundersøkelser varemerke

Har du funnet et nytt navn på firmaet, tjenesten eller produktet ditt, eller jobber du med utviklingen av merkenavn og logo for kunder? Andres rettigheter kan stoppe deg fra å ta i bruk det planlagte navnet.

En forundersøkelse kan svare deg på om noen allerede har registrert eller søkt om å registrere et lignende navn eller logo. Du kan også få sjekket om det er mulig å få enerett til navnet eller logoen.

Sjekker du tidlig i prosessen, har du tid til å gjøre nødvendige endringer før lansering. Da kan du også avverge konflikter med andre varemerkeeiere.

Før du bruker tid og penger på et nytt varemerke, er det viktig at du orienterer deg om andres rettigheter. Denne forundersøkelsen gir deg en oversikt over registrerte varemerker som kan ligne ditt.

Bruk forundersøkelsen hvis du:

  • lurer på om varemerket ditt er unikt eller originalt
  • vil forsikre deg om at varemerket ditt ikke er registrert tidligere eller ligner andre registrerte varemerker

Innhold og kvalitet

  • Norge: vi undersøker om det finnes varemerkesøknader eller registrerte varemerker i Norge som ligner fonetisk eller visuelt, er identiske med - eller inneholder varemerket ditt. Varemerker er forvekselbare hvis de ligner fonetisk eller visuelt, og gjelder for samme eller lignende varer eller tjenester.
  • Forundersøkelsen inkluderer ikke uregistrerte varemerker som blir brukt i Norge. Vi anbefaler derfor at du også sjekker andre kilder, som Brønnøysundregistrene for foretaksnavn og Norid for domenenavn. I tillegg bør du søke på internett for å se om ordet du ønsker å registrere brukes av andre.

Vil du beskytte navn eller logo med en varemerkeregistrering, er det en fordel å først sjekke om varemerket oppfyller kravene. Denne forundersøkelsen gir deg i løpet av få dager en vurdering om varemerket kan registreres i Norge.

Navnet eller logoen må være særpreget, skille seg fra andres kjennetegn og oppfylle andre krav i varemerkeloven for å kunne registreres som varemerke.

Innhold og kvalitet

  • Du mottar en faglig vurdering av om varemerket kan registreres i Norge. Vi sjekker om det finnes lignende registrerte varemerker eller varemerkesøknader, eller andre hindringer i varemerkeloven.
  • Vurderingen inkluderer ikke uregistrerte varemerker som blir brukt i Norge. Derfor anbefaler vi at du også sjekker andre kilder, som Brønnøysundregistrene for foretaksnavn og Norid for domenenavn. I tillegg bør du søke på internett for å se om ordet du ønsker registrert brukes av andre.
  • Vær oppmerksom på at du ikke får registrert varemerket ved å bestille denne forundersøkelsen. For å registrere varemerket må du sende en egen søknad om varemerkeregistrering.

Forundersøkelser patent

Når du jobber med utviklingen av et nytt produkt eller en teknisk løsning, kan informasjon om andres oppfinnelser og ideer være avgjørende for den videre utviklingen og prosessen.

Andre kan allerede ha enerett til produkter som ligner på eller er identiske med produktet ditt, og er i det samme markedet. Den tekniske løsningen du har utviklet, kan allerede være beskyttet og være i bruk på andre tekniske områder.

Du kan bruke forundersøkelser til å sjekke hva som allerede finnes av oppfinnelser og teknologi, slik at du unngår å tråkke på andres rettigheter. Du kan også bruke forundersøkelser for å få inspirasjon til å utvikle noe selv. 

Forundersøkelser design

Vi gjør et søk i Patentstyrets register over designsøknader og -registreringer, og ser om det finnes tidligere registrerte produkter eller ornamenter som visuelt ligner på designet ditt. Disse legger vi ved rapporten du får i etterkant.

Vær klar over at vi ikke tar stilling til om de liknende designene vi eventuelt finner, faktisk er til hinder for at du kan få designrett eller kan bruke designet ditt kommersielt. Forundersøkelsen gir derfor ikke et fullstendig svar på om designet i bestillingen kan krenke andres rettigheter.

Hvilke databaser søker vi i?

Søkene utføres med profesjonell søkemetodikk, og vi benytter blant annet databaser og verktøy som kun nasjonale patentverk har tilgang til. Vi søker i allment tilgjengelig informasjon.

Vi har taushetsplikt

Vi har lovpålagt taushetsplikt, og du er sikret full konfidensialitet når du bestiller en forundersøkelse. 

Hvor lang er leveringstiden?

Leveringstiden avhenger av oppdraget. Du kan få ekspresslevering mot et ekstra pristilegg. Du finner oversikt over normal leveringstid på siden med priser og leveringstider.

Hva koster det?

Forundersøkelser er en betalt tjeneste. Du finner noen priser i prisoversikten vår, men vi vil gi et mer konkret pristilbud når vi får en bestilling.

Hvordan bestiller du?

Ta kontakt med kundesenteret vårt for å få mer informasjon eller bestille en forundersøkelse. Bruk telefon 22 38 73 00 eller kontaktskjemaet under.

Hvis du tidligere fått utført forundersøkelse og kjenner til tjenestene, kan du benytte skjemaet i Altinn. Dette er en sikker og sporbar kanal, der du får kvittering umiddelbart. 

Hvis du ikke har mulighet til å bruke Altinn, kan du sende bestillingen direkte til Patentstyret på e-post

Vær oppmerksom på muligheten for at sensitiv informasjon kan komme på avveie ved bruk av e-post.