Oppgåvene våre og korleis vi jobbar

Patentstyret tildeler rettar til patent, varemerke og design. Vi er òg eit kompetansesenter for kunnskap om immaterielle rettar og verdiar, som bidrar til at bedrifter kan sikre investeringane sine, konkurranseposisjonar og skape økonomisk vekst i det norske samfunnet.

Gruppe-mennesker-hører-på-foredrag

Patentstyret tilbyr rettleiing

Patentstyrets kundesenter og saksbehandlarar står klare til å hjelpe deg med rettleiing innan patent, varemerke og design. Med rettleiing meiner vi ei orientering om fagområda våre, og kva som er særmerkt for dei ulike rettsområda. Vi kan gje deg ei oversikt over kva moglegheiter som finst, kva som skal til for å søke om rettar og kva det eventuelt kan bety for deg og verksemda di.

 

Har du behov for rådgjeving?

Treng du meir individuelle og taktiske råd, tilrår vi å bruke eit patentkontor, ein IP-rådgivar eller ein annan privat aktør som er ekspert på området. Innovasjon Norge har også rådgivarar som kan gje råd om beskyttelse av innovasjon. Slik rådgjeving ligg utanfor oppdraget vårt.

Kopi av dokument

Vi kan levere kopiar av søknader og andre saksdokument.

I søkjetenesta vår kan du kan sjølv finne saksdokument publiserte etter 31. mars 2012. 

Dokument som ikkje er tilgjengelege i søkjetenesta, kan du bestille på e-post: post@patentstyret.no

Leveringstid

Vi sender kopiane så fort som mogleg. Dersom det hastar, må du skrive det i emnefeltet.

Ønskjer du å bestille prioritetsdokument for design-, varemerke- og patentsøknader eller stadfesta kopi av varemerke- og designsøknader eller -rettar som finst i registeret vårt, må du bruke eit eige skjema som ligg på Altinn.

Kva kan Patentstyret ikkje hjelpe deg med?

Patentstyret har ei definert rolle som offentleg myndigheit. Derfor kan vi blant anna ikkje hjelpe deg med følgjande:

Person-på-svarberg-ser-utover-havet

Skap verdier gjennom lisensiering

Ønsker du å finne nye forretningsmuligheter og inntektskilder? Kanskje du drømmer om å selge produktene dine i nye markeder?

Les om hvordan lisensiering kan åpne dørene til nye muligheter.

Les mer om lisensiering
Mann-tegner-skisser

Registrere foretaksnavn eller domene?

Når du starter egen bedrift er det viktig at du skaffer deg en identitet som viser hvem du er. Et registrert firmanavn hindrer også andre i å registrere et selskap med det samme navnet. Det er veldig viktig å registrere domenenavn før firmanavn og varemerke, så du er sikker på at domenenavnet er ledig.

Se om navnet er ledig via navnesøk.no
Dame bruker laptop

Sjekk om ideen din er ny

Har du fått en ny idé til for eksempel et produkt eller en logo og vil finne ut om du kan få rettigheten til den? Da er det fornuftig å undersøke om noen allerede har hatt samme idé som deg. Du kan søke i vår nasjonale database eller gjøre et søk internasjonalt.

Les mer om å søke i databaser
Gruppe-mennesker-prater

Bestill en forundersøkelse

Synes du det er vanskelig å orientere deg og få oversikt over alle registrerte rettigheter som kan ha innvirkning på ideen din? Da kan du la oss gjøre en forundersøkelse for deg. Forundersøkelser er en betalt tjeneste som bestilles via Altinn.

Les mer om forundersøkelse

Lær meir om ulike rettar