Oppgåvene våre og korleis vi jobbar

Patentstyret tildeler rettar til patent, varemerke og design. Vi er òg eit kompetansesenter for kunnskap om immaterielle rettar og verdiar, som bidrar til at bedrifter kan sikre investeringane sine, konkurranseposisjonar og skape økonomisk vekst i det norske samfunnet.

Gruppe-mennesker-hører-på-foredrag

Patentstyret tilbyr rettleiing

Patentstyrets kundesenter og saksbehandlarar står klare til å hjelpe deg med rettleiing innan patent, varemerke og design. Med rettleiing meiner vi ei orientering om fagområda våre, og kva som er særmerkt for dei ulike rettsområda. Vi kan gje deg ei oversikt over kva moglegheiter som finst, kva som skal til for å søke om rettar og kva det eventuelt kan bety for deg og verksemda di.

 

Har du behov for rådgjeving?

Treng du meir individuelle og taktiske råd, tilrår vi å bruke eit patentkontor, ein IP-rådgivar eller ein annan privat aktør som er ekspert på området. Innovasjon Norge har også rådgivarar som kan gje råd om beskyttelse av innovasjon. Slik rådgjeving ligg utanfor oppdraget vårt.

Kopi av dokument

Vi kan levere kopiar av søknader og andre saksdokument.

I søkjetenesta vår kan du kan sjølv finne saksdokument publiserte etter 31. mars 2012. 

Dokument som ikkje er tilgjengelege i søkjetenesta, kan du bestille på e-post: post@patentstyret.no

Leveringstid

Vi sender kopiane så fort som mogleg. Dersom det hastar, må du skrive det i emnefeltet.

Ønskjer du å bestille prioritetsdokument for design-, varemerke- og patentsøknader eller stadfesta kopi av varemerke- og designsøknader eller -rettar som finst i registeret vårt, må du bruke eit eige skjema som ligg på Altinn.

Kva kan Patentstyret ikkje hjelpe deg med?

Patentstyret er ei offentleg myndigheit. Vi må derfor opptre objektivt, og kan ikkje hjelpe deg med å ta strategiske val eller gi råd som kan gå ut over ein annan aktør. Derfor kan vi blant anna ikkje hjelpe deg med føljande:

 • Vurdere om noko kan patenterast eller registrerast som varemerke eller design basert på ein generell førespurnad. Dette vil vi kunne gje svar på etter at du har levert inn ein søknad, eller om du ber om ei forundersøking.
 • Gje råd om kva du skal gjere i ein konflikt med ein konkurrent.
 • Vurdere det kommersielle potensialet av oppfinninga di eller produktet ditt.
 • Gje økonomisk hjelp. Sjå kven du kan kontakta lenger ned på sida.
 • Tilrå ein særskild rådgjevar, fullmektig eller advokat.
 • Hjelpe deg med å finne samarbeidspartnarar
 • Gje konkrete råd om lisensiering eller overdraging av rettar. 
 • Registrere føretak eller føretaksnamn. 
Person-på-svarberg-ser-utover-havet

Skap verdier gjennom lisensiering

Ønsker du å finne nye forretningsmuligheter og inntektskilder? Kanskje du drømmer om å selge produktene dine i nye markeder?

Les om hvordan lisensiering kan åpne dørene til nye muligheter.

Les mer om lisensiering
Mann-tegner-skisser

Registrere foretaksnavn eller domene?

Når du starter egen bedrift er det viktig at du skaffer deg en identitet som viser hvem du er. Et registrert firmanavn hindrer også andre i å registrere et selskap med det samme navnet. Det er veldig viktig å registrere domenenavn før firmanavn og varemerke, så du er sikker på at domenenavnet er ledig.

Se om navnet er ledig via navnesøk.no
Gruppe-mennesker-prater

Bestill en forundersøkelse

Synes du det er vanskelig å orientere deg og få oversikt over alle registrerte rettigheter som kan ha innvirkning på ideen din? Da kan du la oss gjøre en forundersøkelse for deg. Forundersøkelser er en betalt tjeneste som bestilles via Altinn.

Les mer om forundersøkelse

Lær meir om ulike rettar

Sjå alle læringsopptak

Akutelle nyheiter

Les mer om Ny verktøykasse for immaterielle verdier
Krystall-Grønn-MørkBlå
 • Nyheter
 • Patent
 • Opphavsrett

Ny verktøykasse for immaterielle verdier

Verktøykassen inneholder sjekklister og videoer om hvordan immaterielle verdier og rettigheter som patent, varemerke og design kan ivaretas i offentlige anskaffelser. Verktøyet er gratis tilgjengelig.

Publisert 21. mai 2024

Les mer om Økt etterspørsel etter Freedom to operate-grunnlag (FTO-grunnlag)
Krystall-Grønn-MørkBlå
 • Nyheter

Økt etterspørsel etter Freedom to operate-grunnlag (FTO-grunnlag)

FTO-grunnlag er oppdrag Patentstyret utfører for internasjonale kunder gjennom Nordisk patentinstitutt (NPI), tilsvarende forundersøkelser vi utfører for norske kunder.  Vi har de siste årene hatt en økt etterspørsel etter disse tjenestene.

Publisert 21. mai 2024